Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Egzekucja udziału w nieruchomości wspólnej

, bez określenia jednak jej konkretnej części, stąd istnieje konieczność oszacowania całej nieruchomości. Zawarta pomiędzy Państwem umowa (podziału nieruchomości) jest umową określającą zarząd rzeczą wspólną oraz sposób korzystania z rzeczy. Umowa taka

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 czerwca 2007

Zbycie mieszkania wykupionego od gminy

. ustawy, które stanowią udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady zwiększające wartość rzeczy i praw majątkowych poczynione w czasie ich posiadania. W sprawie podatku od nieruchomości i ewentualnego podatku proponujemy udać

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 września 2007

Podział majątku wspólnego małżonków, może być także częściowy

dorobkowego, konieczne jest sporządzenie podziału w formie aktu (gdy podziałowi podlegają rzeczy ruchome wystarczająca jest zwykła forma pisemna). Oczywiście w akcie notarialnym może być ustalony jedynie częściowy podział, dotyczący tylko nieruchomości jak i

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 stycznia 2010

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu mogą wstąpić jego bliscy, jeżeli stale z nim zamieszkiwali

że w istocie rzeczy nie powinien prowadzić postępowania dowodowego w tej materii. Sprawa o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego w miejsce zmarłego najemcy podlega rozpoznaniu w postępowaniu zwykłym. Należy także zaznaczyć, że

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2010

Likwidacja spółki jawnej - obowiazki likwidatorów i wspólników związane z likwidacją

rzeczywiście wniesionych wkładów. Po rozliczeniu udziałów, w przypadku gdy pozostaje nadwyżka, dzieli się ją między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku. Rozliczenie nie powinno uwzględniać rzeczy wniesionych do spółki, tylko do używania

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2010

Wymeldowanie osoby w trybie administracyjnym

procedury to co najmniej kilka miesięcy. Reasumując, jeżeli osoba nie chce zostać wymeldowana z miejsca stałego pobytu w trybie administracyjnym, wystarczające jest aby pozostawiła w lokalu mieszkalnym jakąś część należących do niej rzeczy

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2010

Darowizna dokonana na rzecz współmałżonków jest doliczona do spadku na potrzeby obliczenia zachowku

opisanym stanie faktycznym przysporzenie majątkowe dokonane zostało na rzecz dwóch osób, czyli osoby uprawnionej do zachowku oraz jej współmałżonka, który uprawniony nie jest. W tym stanie rzeczy zachodzą dwie oddzielne podstawy prawne związane z

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2010

Podział własnosciowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w czasie trwania małżeństwa, w przypadku wniesienia wkładu tylko przez jednego z małżónków

małżeństwa stanowi współwłasność małżonków. Art. 33 k.r.o. wymienia katalog rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład majątku odrębnego każdego z małżonków. Co do zasady zatem wymienione w opisanym stanie faktycznym składniki majątku, skoro zostały nabyte

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 września 2010

Odwołanie darowizny dokonanej przez współmałżonka

windykacyjne, czyli powództwo o wydanie rzeczy. W postępowaniu takim wcześniej obdarowany posiadacz musiałby się bronić zarzutami, że złożone oświadczenie o odwołaniu darowizny było nieskuteczne z uwagi na brak rażącej niewdzięczności po jego stronie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 maja 2011

Wymeldowanie z lokalu mieszkalnego

miejsca stałego pobytu w trybie administracyjnym, wystarczające jest aby pozostawiła w lokalu mieszkalnym jakąś część należących do niej rzeczy oraz aby od czasu do czasu ponownie przebywała przez kilka dni w miejscu zameldowania. Wówczas konieczne będzie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2012
« Poprzednia 1 … 139  |  140  |  141  |  142  |  143 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.