Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ustalenie istnienie obowiązku alimentacyjnego na rzecz dorosłego dziecka

Płacę alimenty na córkę w wieku 24 lat. Ponieważ córka nie kwapi się do utrzymywania bliższych kontaktów (z ostatniego znanego mi adresu wyprowadziła się i nie podała nowego), moja wiedza o jej sytuacji życiowej i materialnej jest siłą rzeczy

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 maja 2007

Jak wykupić mieszkanie od spółdzileni przez jednego z małżonków w czasie trwania małżeństwa

Mąż mojej siostry wyprowadził się dobrowolnie z ich mieszkania oraz się wymeldował. Od trzech lat nie utrzymują ze sobą kontaktu. Powodem takiego stanu rzeczy był problem alkoholowy mojego szwagra. Odmówił on leczenia nakazanego przez sąd

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 sierpnia 2007

Sprzedaż strony internetowej

kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Z uwagi na fakt, że w tym przypadku mamy do czynienia ze sprzedażą wartości niematerialnych i prawnych, ważne jest aby sprzedający w umowie

Słowa kluczowe: umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 kwietnia 2008

Podział mieszkania wspólnego byłych małżonków po rozwodzie

współmałżonek chce, aby odliczyć uiszczoną część kredytu, winien od wykazać jaką kwotę uiścił – na nim ciąży ciężar dowodu. W tym stanie rzeczy, naszym zdaniem sąd winien ograniczyć jego żądanie, o wartości których nie jest w stanie udokumentować

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 sierpnia 2008

Spadkobiercy po uzyskaniu postanowienia o nabyciu spadku mogą dokonać działu spadku

. Chciałabym wyłączyć brata ze współwłasności i wynająć mieszkanie, by go spłacać w ratach. Jak to można przeprowadzić?

Rzeczy nabyte w postępowaniu spadkowym, stanowią współwłasność spadkobierców w częściach ułamkowych. Aby sprawę uregulować, w pierwszej

Słowa kluczowe: dział spadku, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008

Jeżeli dłużnik uzna dług, to możesz szybciej i taniej odzyskać swoje należności

świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu: 1) dokumentem urzędowym, 2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, 3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym

Słowa kluczowe: długi, uznanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 listopada 2008

Rozdzielność majątkowa nie powoduje podziału majątku dorobkowego

powodującej powstanie rozdzielności majątkowej, wszelkie rzeczy jakie każdy z małżonków nabędzie po zawarciu takiej umowy, wchodzi w skład jego majątku odrębnego. W takiej sytuacji mamy do czynienia z trzema istniejącymi majątkami, gdyż każdy z małżonków ma

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 marca 2009

Wycenę nieruchomości określa się na podstawie przeciętnych cen

.

Wartość rynkową rzeczy (ruchomych i nieruchomości) oraz praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 maja 2010

Ważność czynności prawnej dokonanej bez zgody współmałżonka

. Nadto należałoby rozważać, czy w samej rzeczy taka zgoda współmałżonka była by wymagana. Przepisy k.r.o. określają precyzyjnie przypadki, w których taka zgoda drugiego małżonka jest potrzebna. Zgodnie z art. 37 k.r.o. zgoda wymagana jest do dokonania

Słowa kluczowe: zgoda współmałżonka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce zamieszkania bez dopełnienia obowiązku meldunkowego

rzeczy oraz aby od czasu do czasu ponownie przebywała przez kilka dni w miejscu zameldowania. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl ZLEĆ NAM ODZYSKANIE TWOICH PIENIĘDZY / PROWADZENIE SPRAWY / PRZYGOTOWANIE PISMA

Słowa kluczowe: wymeldowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2010
« Poprzednia 1 … 135  |  136  |  137  |  138  |  139 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.