Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dożywotnia służebność osobista mieszkania nie obejmuje całej nieruchomości

rzeczy w celach mieszkaniowych. Przedmiotem służebności osobistej może być wyłącznie nieruchomość jako całość (gruntowa, budynkowa względnie część budynku, w tym przede wszystkim lokal). Nie oznacza to jednak, że uprawniony zawsze może albo musi korzystać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2012

Zasiłek mieszkaniowy w Anglii

Czy istnieje zasiłek na pokrycie kosztu wynajmu mieszkania?

Zasiłek taki nosi miano Housing Benefit. Aby się o niego ubiegać należy posiadać niskie dochody, płacić za wynajem mieszkania i nie mieć oszczędności większych jak 16 tys. funtów

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2007

Zmiana statusu nauczyciela mianowanego

mówią przepisy Karty. Określenie nauczyciel mianowany oznacza w Karcie Nauczyciela (od kilku lat) dwie różne rzeczy: raz stopień kwalifikacji zawodowych i dwa: rodzaj stosunku pracy. Nauczyciel posiadający stopień nauczyciela mianowanego może być

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2006

Służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć

się tylko wtedy, gdy na nieruchomości obciążonej istnieje od lat dziesięciu stan rzeczy sprzeczny z treścią służebności. Wygaśnięcie służebności na skutek jej niewykonywania następuje z mocy samego prawa. W razie potrzeby stwierdzenie

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 kwietnia 2010

Odwołanie darowizny z uwagi na niewdzięczność obdarowanego

własności rzeczy na obdarowanego), zasadniczo odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności jest jedynym przypadkiem, w którym darowizna wykonana może zostać odwołana. Jako przesłankę uprawnienia darczyńcy do odwołania darowizny ustawodawca

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2009

Składka ubezpieczeniowa nie podlega potrąceniu przez agenta

wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. W opisanym przypadku wierzytelności nie mogą być potrącone gdyż nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 sierpnia 2008

Sposoby dochodzenia należności

egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 października 2011

Odrzucenie spadku nie prowadzi do otrzymania spadku przez określonego spadkobiercę

. Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku, o podatku od spadków i darowizn, darowizna własności rzeczy lub praw majątkowych dokonana na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy zwolniona jest z podatku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Bezpodstawne wzbogacenie nie może opierać się na stosunkach umownych

, gdyż z opisu stanu faktycznego wynika, że w sprawie została zawarta ugoda sądowa, w wyniku której nastąpiła spłata byłego współmałżonka. Sama ugoda stwierdzona przez sąd nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej (art. 366 k.p.c.), nie mniej jednak korzysta

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2010

Konsument może odstąpić od umowy jeżeli rzecz sprzedana jest wadliwa

konsumenta przy dokonywaniu sprzedaży rzeczy ruchomej określają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz. 1176 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 4 tej ustawy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2012
« Poprzednia 1 … 133  |  134  |  135  |  136  |  137 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.