Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podział kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania na byłych małżonków

). Gdyby jednak chcieli Państwo dokonać podziału majątku (czyli podział nie tylko ceny ze sprzedaży mieszkania ale także innych rzeczy), to wówczas musi być odrębna umowa w tym zakresie. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www

Słowa kluczowe: podział majątku, rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 maja 2007

Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego

Złożyłem powództwo przeciwegzekucyjne spełniając wszystkie wymogi prawne, z których wynika iż rzeczy zajęte przez Komornika należą do mojej osoby a nie do dłużnika. Na dzień 21 listopada 2007 roku jest wyznaczona licytacja. Czy w tym przypadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2007

Na wynajęcie mieszkania muszą się zgodzić wszyscy współwłaściciele

współwłaściciele są zobowiązani do ponoszenia opłat związanych z utrzymaniem rzeczy wspólnych. Jeżeli brat nie partycypuje w kosztach, może go Pani wezwać do zapłaty odpowiedniej kwoty, stanowiącej jego udział w lokalu mieszkalnym, celem pokrycia kosztów utrzymania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008

Prawa i obowiązki współwłaściciela lokalu mieszkalnego

swoje rzeczy? Czy ma obowiązek płacić proporcjonalnie opłaty czynszowe?

Co do zasady współmałżonek posiadający udział w wysokości 1/5 własności lokalu mieszkalnego, zobowiązany jest do uiszczania w tej proporcji kosztów utrzymania tego lokalu i w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 października 2008

Wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu i wymeldowanie osoby korzystającej z lokalu

zakończona w dwóch sytuacjach. Pierwsza sytuacja określona została w art. 715 k.c. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nie oznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2010

Zniesienie wspówłasności lokalu mieszkalnego

. Zniesienie współwłasności następuje albo poprzez fizyczny podział rzeczy albo poprzez przyznanie jednemu ze współwłaścicieli własności rzeczy z obowiązkiem (lub bez takiego obowiązku) dokonania spłaty na rzecz pozostałych współwłaścicieli, a jeżeli na taki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 maja 2011

Bezkuteczna II licytacja powoduje umorzenie egzekucji z nieruchomości

majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia. www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2011

Działalność gospodarcza jest działalnością zarobkową

, c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 września 2012

Zniesienie współwłasności lokalu mieszkalnego pomiędzy byłymi współmałżonkami

przez sąd współwłasności. Zniesienie współwłasności następuje albo poprzez fizyczny podział rzeczy albo poprzez przyznanie jednemu ze współwłaścicieli własności rzeczy z obowiązkiem (lub bez takiego obowiązku) dokonania spłaty na rzecz pozostałych

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2013

Umowa o rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami

, wszelkie rzeczy jakie każdy z małżonków nabędzie po jej zawarciu stanowić będą jego majątku odrębnego. Umowa taka nie obejmuje jednak podziału majątku dotychczas wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków (do tego potrzebne jest dokonanie odrębnej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2013
« Poprzednia 1 … 131  |  132  |  133  |  134  |  135 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.