Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Powództwo o wyjęcie przedmiotu spod egzekucji - powództwo przeciwegzekucyjne

Komornik zajął moje rzeczy, występuję jako osoba trzecia. Złożyłem powództwo przeciw egzekucyjne powołując się na sygn. akt komornika nie podając pozwanego. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków formalnych przez podanie pozwanego, czy pozwanym jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2007

Akt Własności Ziemi stanowi podstawę do ujawnienia własności w księdze wieczystej

zachowaniem formy decyzji administracyjnej) przez właściwy (do spraw rolnych) organ powiatowej rady narodowej, który stwierdzał nabycie nieruchomości przez posiadacza samoistnego. Jeżeli Akt Własności Ziemi, o którym Pan wspomniał, jest ostateczny (co

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Skutki zbycia mieszkania wykupionego od gminy

lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. Poza powyższymi przypadkami

Słowa kluczowe: mieszkanie, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2008

Zbycie zajętych udziałów w spółce z o. o. jest prawnie skuteczne

zajęciu, a przede wszystkim winna go powiadomić o dokonanym zajęciu. Jeżeli jednak zajęcie udziału jest ujawnione w aktach rejestrowych spółki lub, co więcej, nabywca wyrazi zgodę na nabycie zajętego udziału, spółka winna wpisać go jako wspólnika do księgi

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2009

Od zbycia nieruchomości nabytej w wyniku spadku lub darowizny po 2007 roku należy zapłacić podatek

dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego były przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit a-c w całości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. Przepis ten

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 listopada 2009

Doliczenie okresu zasiedzenia poprzednika prawnego

do własnego samoistnego posiadania, gdyby upłynął taki okres, który uprawniałby nabycie własności przedmiotowej nieruchomości przez Pani siostrę. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2010

Rozszerzenie wspólności ustawowej małżeńskiej na przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę

przepis szczególny w stosunku do art. 31 k.r.o. i określa jakie przedmioty wchodzą do majątku osobistego współmałżonka , w przypadku gdy nabycie ich następuje w czasie trwania związku małżeńskiego, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa. W myśl

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2011

Firma windykacyjna może żadać zapłaty przedawnionego roszczenia

zapłaciła tą kwotę do banku myśląc że to wszystko. Żadnych innych pism z banku nie było. W grudniu 2007 roku nastąpiło nabycie spadku wprost. Teraz w grudniu 2012 roku otrzymaliśmy zawiadomienie o zakupie wierzytelności przez firmę windykacyjną wraz z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 stycznia 2013

Ustalenie wynagrodzenia urlopowego

, otrzymywałam wynagrodzenie za nadgodziny, dodatek funkcyjny i dodatek motywacyjny. Od połowy ub. roku przebywałam na zwolnieniu lekarskim ze względu na ciążę aż do rozwiązania, a potem na urlopie macierzyńskim. Obecnie po okresie urlopu macierzyńskiego został

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 października 2010

Ugoda z wierzycielem

dłużnika, a w tym przypadku do Pańskiego majątku należeć będą rzeczy służące do wykonywania działalności gospodarczej (np. komornik będzie mógł zająć Pański rachunek bankowy). Zawarcie ugody powoduje, że dług przestaje być wymagalny w całości, a w

Słowa kluczowe: ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2007
« Poprzednia 1 … 130  |  131  |  132  |  133  |  134 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.