Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Spłata kredytu mieszkaniowego nie jest przeznaczeniem środków ze sprzedaży mieszkania na zakup innego mieszkania

zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. Powyższy przepis jest przepisem szczególnym, w stosunku do ogólnej zasady prawa żądania zwrotu bonifikaty, jeżeli

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 maja 2008

Także samoistny posiadacz nieruchomości, obiektu bodowlanego lub wyodrębnionej części jest podatnikiem podatku od nieruchomości

się zarówno do współwłasności, jak i do posiadania. Zgodnie z art. 336 k.c. posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 maja 2009

Zsiedzenie nieruchomości prowadzi do jej nabycia

nie pozostawili testamentów.

Zasiedzenie stanowi jeden ze sposobów nabycia własności rzeczy, które następuje wskutek upływu czasu. Zasiedzenie ma na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy stanem prawnym a stanem posiadania. W przypadku nabycia

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Cudzoziemiec musi posiadać tytuł do nieruchomości, co nie oznacza tylko umowy najmu lokalu mieszkalnego

biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Ustawodawca w tym przepisie posługuje się pojęciem rzeczy, które rozumiane są zarówno jako rzeczy ruchome jak i nieruchomości. W doktrynie nie jest

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2009

Oddanie w użytkowanie gruntów leśnych

rzeczowe określone w przepisach Kodeksu cywilnego. W myśl przepisu art. 252 k.c. na treść prawa użytkowania składa się uprawnienie do używania rzeczy i pobierania jej pożytków. Użytkownik jest posiadaczem zależnym rzeczy (nieruchomości), nie jest jednak

Słowa kluczowe: użytkowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lipca 2010

Ochrona osoby trzeciej przed egzekucją prowadzoną w lokalu zamieszkałym przez dłużnika

k.p.c.). Z brzmienia tego przepisu wynika, że dłużnik nie musi być właścicielem rzeczy, aby komornik mógł zgodnie z prawem dokonać zajęcia. Nie ma także znaczenia wiedza komornika, że ruchomość należy do osoby trzeciej. Komornik związany jest wnioskiem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 sierpnia 2012

Osoba trzecia może uzyskać klauaulę wykonalności w razie nabycia wierzytelności

została prawa zarządu masą upadłości, albo ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku powoda. Sąd nie dokonał zatem rozpoznania sprawy przeciwegzekucyjnej co do jej istoty. Postępowanie to nie korzysta zatem z powagi rzeczy osądzonej, o której mowa w

Słowa kluczowe: tytuł wykonawczy
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 września 2010

Zasiedzenie nieruchomości

samoistny to osoba, która rzeczą faktycznie włada jak właściciel. Stan faktyczny (posiadanie) często idzie w parze z tytułem prawnym do rzeczy, jednak można być posiadaczem samoistnym, nie będąc równocześnie właścicielem rzeczy. Ważna jest sama wola

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2007

Ustalenie stanu prawnego nieruchomości

trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Posiadacz samoistny to osoba, która rzeczą faktycznie włada jak właściciel. Stan faktyczny (posiadanie) często idzie w parze z tytułem prawnym do rzeczy

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lipca 2007

Zamieszkanie we wspólnym mieszkaniu w czasie i po rozwodzie

cywilnego), przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Jeżeli umowa taka zostałaby wypowiedziana, usunięcie Pani z mieszkanie może

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 października 2007
« Poprzednia 1 … 129  |  130  |  131  |  132  |  133 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.