Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Powództwo przeciwegzekucyjne umożliwia ochronę osoby trzeciej

Kilka dni temu komorni dokonał zajęcia rzeczy należących do mnie, w toku egzekucji jaka toczy się wobec mojego znajomego. Zajęte rzeczy nie należą jednak do niego, a jak odpowiednie dokumenty, na to, że stanowią one moją własność. Czy komornik może

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2014

Podatek od darowania lub sprzedaży nieruchomości

tylko do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych dopiero w 2007 roku. Jeżeli nabycie takie nastąpiło do końca 2006 roku, przy zbyciu należy stosować stare zasady, czyli przychód taki należy opodatkować 10% podatkiem. Czyli

Słowa kluczowe: podatek, podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 września 2007

Osoba bliska która nabyła wykupione mieszkanie komunalne, nie ma prawa do ulgi

. zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej lub sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2008

Zbycie mieszkania nabytego z bonifikatą na rzecz rodziny powoduje przejście zakazu zbywania lokalu na nabywcę

mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. W przypadku zbycia lokalu mieszkalnego na

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 grudnia 2008

Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania nabytego w spadku

nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit a-c w całości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. Przepis ten jednakże został uchylony ustawą z dnia 16.11.2006 roku (Dz. U. Nr 217, poz. 1588), która weszła w

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 grudnia 2009

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może dotyczyć więcej niż jednego spadkodawcy

Czy ktoś z niżej wymienionych członków rodziny powinien być umieszczony razem ze mną w pozwie o stwierdzenie nabycia spadku i czy mogę wystąpić jednocześnie (w jednym pozwie) o nabycie po mamie i ojcu, czy muszą być oddzielne? Najpierw zmarła moja

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2010

Prawo własności imisja

kodeksu cywilnego dot. własności brzmi - w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2006

Auto kupione od osoby nie będącej jego właścicielem

kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej. Kupujący może od umowy sprzedaży odstąpić z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej, choćby osoba trzecia nie wystąpiła przeciw niemu z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2007

Spłata zobowiązań wobec komornika powoduje zakończenie egzekucji

, gdyż orzeczenie sądu posiada tzw. powagę rzeczy osądzonej. Zgodnie z art. 366 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 grudnia 2008

Ustanowienie zarządu nieruchomością wspólną

gospodarki. Jest uprawniony do pobierania, zamiast współwłaścicieli, wszelkich pożytków z rzeczy, spieniężania ich w granicach zwykłego zarządu oraz do prowadzenia spraw, które przy wykonywaniu zarządu okażą się potrzebne. Ustanowienie zarządcy wyłącza

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012
« Poprzednia 1 … 128  |  129  |  130  |  131  |  132 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.