Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Szybki rozwód bezdzietnych małżonków bez orzekania o winie

małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, o czym sąd obowiązany jest orzec stosownie do art. 57 § 1 k.r.o. (kodeks rodzinny i opiekuńczy). Jest to również potrzebne w sprawach, w których obie strony rezygnują z orzeczenia o winie, gdyż takie stanowisko stron

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 października 2009

Jak na drodze sądowej odzyskać pożyczkę?

stanie faktycznym w pierwszej kolejności należy wystąpić z pisemnym wezwaniem dłużnika do zapłaty, zakreślając mu odpowiedni termin do dokonania dobrowolnej wpłaty. Wezwanie takie najlepiej jest wysłać listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2010

Darowizna a prawo rodzeństwa do zachowku

właściwych proporcji między korzyściami uzyskiwanymi w ramach dziedziczenia ustawowego przez poszczególnych spadkobierców, zachwianych darowiznami poczynionymi przez spadkodawcę za życia na rzecz niektórych spadkobierców (z pominięciem innych). W tym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 października 2012

Darowizna nieruchomości na rzecz współmałżonka

podatku, tj. 9.637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł, a także gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. W Państwa przypadku z uwagi na fakt, iż darowizna obejmuje

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2007

Zwolnienie od kosztów sądowych

Moja babcia była właścicielką udziału w działce do polowy. Chcemy wnieść pozew o nabycie poprzez zasiedzenie jedynie połowy działki, która była cały czas jej własnością. Wiem, że od nabycia przez zasiedzenie przez współwłaściciela swojej części

Słowa kluczowe: koszty sądowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2009

Rozszerzenie wspólności majątkowej nie powoduje skutku podatkowego w razie odpłatnego zbycia nieruchomości

odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Możliwość rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Podatek od dochodu związanego ze sprzedażą wykupionego lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

lokalu mieszkalnego w przypadku zbycia przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.Zastosowanie będzie miał przepis art

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 maja 2010

Zakres wymaganej zgody współaściciela nieruchomości

z rzeczy w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli (art. 206 kc). Swoboda dysponowania i korzystania ze współwłasności doznaje jednak ograniczenia

Słowa kluczowe: współwłasność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2007

Postępowanie windykacyjne w sprawie wydania psa

została mu wydana. Jest to silne roszczenie windykacyjne właściciela rzeczy, którego bezprawnie pozbawiono posiadania. Powinni Państwo złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania tej Pani, pozew o wydanie rzeczy ( psa ) w którym to

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 lutego 2007

Dom wybudowany na działce nabytej przed ślubem

wybudowana na Pana gruncie będzie należeć do Pana. Wynika to z generalnej zasady prawa cywilnego, że rzeczy trwale z gruntem związane przynależą do tego gruntu (superficies solo cedit), czyli to co jest na powierzchni przypada gruntowi. Ta rzymską zasada

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 grudnia 2007
« Poprzednia 1 … 126  |  127  |  128  |  129  |  130 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.