Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sąsiad nie zawsze może żądać usunięcia ogrodzenia postawionego na jego gruncie

powinny przebiegać granice i gdzie postawić płot (ale nie mamy zgody na piśmie). Teraz po czterech latach były mierzone działki za pomocą GPS i wyszło, że płot na długości około 20 m znajduje około 1 m na działce sąsiada. Sąsiad żąda teraz rozebrania płotu

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 grudnia 2009

Rozporządzanie majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

majątku małoletniego (w tym przypadku ubezwłasnowolnionego). Przepisy nie wskazują, że sąd nie może wyrazić zgodę na dokonanie czynności przez opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej polegającej na przeniesieniu własności rzeczy, jedyny wymóg to uzyskanie zgody

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2010

Ochrona dłużnika i uchylenie tytułu egzekucyjnego

opisu wynika, że nie brał Pan udziału w postępowaniu sądowym, z uwagi na fakt, iż korespondencja była kierowana na adres zamieszkania pod którym Pan nie przebywał. Niestety po części wina za taki stan rzeczy spoczywa na Pana osobie albowiem nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2013

Przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu

bardziej korzystne niż orzeczenie rozwodu. Ustalenia powyższe mogą zostać mimo wszystko nie wzięte pod uwagę przez sąd jako przeszkody orzeczenia rozwodu, gdy zachodzą inne istotne okoliczności przemawiające za rozwiązaniem małżeństwa

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 kwietnia 2009

Zasiedzenie nieruchomości przez dzierżawcę

osoba, która rzeczą faktycznie włada jak właściciel, czyli płaci podatki, dokonuje nakładów na rzecz itp. Stan faktyczny (posiadanie) często idzie w parze z tytułem prawnym do rzeczy, jednak można być posiadaczem samoistnym, nie będąc równocześnie

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 września 2007

Spłata małżonka w wyniku podziału majątku małżeńskiego

mnie zmusić?

W przypadku podziału rzeczy wspólnej, sąd działa na wniosek a nie z urzędu. Jeżeli jeden ze współmałżonków złoży wniosek o podział majątku poprzez przyznanie nieruchomości jednemu z byłych współmałżonków. Zgodnie z art

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 października 2008

Umowa przedwstępna w przypadku nabycia niewydzielonej działki gruntu

zaproponowany przez nas podział działek, wówczas możemy podzielić działki tak jak wskazane jest w warunkach zabudowy, czyli cały czas jaki to wszystko będzie trwało kilka miesięcy. Uzgodniłem ze sprzedającym cenę za około mniej więcej sprzedawaną nieruchomość

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2008

Postępowanie w przypadku odstąpienia od umowy

traci prawa odstąpienia od umowy. Odstępując od umowy, oświadczenie winien Pan albo złożyć na piśmie w taki sposób, aby na kopii otrzymał Pan potwierdzenie jego otrzymania lub przesyłając go pocztą za zwrotnym powiedzeniem odbioru. Zamiast

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Postępowanie z oskarżenia prywatnego w sprawie karnej

dla nich zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów, jak również wtedy, gdy przemawiają za tym względy słuszności. Po zakończeniu sprawy z oskarżenia prywatnego sąd orzeka o kosztach procesu. W przypadku gdy oskarżony

Słowa kluczowe: adhezyjne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Orzeczenie rozwodu na jednej rozprawie jest możliwe

sprawiły, że rozkład ten nastąpił. Bez wyjaśnienia okoliczności, które wywołały rozkład, nie byłoby możliwe rozstrzygnięcie, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, o czym sąd obowiązany jest orzec stosownie do art. 57 § 1 k.r.i.o. Jest to

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 kwietnia 2009
« Poprzednia 1 … 125  |  126  |  127  |  128  |  129 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.