Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Koszty postępowania o zasiedzenie nieruchomosci lub dział spadku

przeprowadzić w sądzie: dział spadku czy nabycie własności przez zasiedzenie.

Oczywiście tańsze i szybsze będzie postępowanie spadkowe. W przypadku postępowania o zasiedzenie nieruchomości, należy uiścić od takiego wniosku opłatę stałą w kwocie 2.000 zł

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 maja 2007

Nadpłata podatku od spadków i darowizn

obowiązującym sprzed 1.01.2007 roku), zwalnia się od podatku nabycie w drodze spadku, przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nabywca zabezpiecza je i konserwuje zgodnie z obowiązującymi

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 maja 2007

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć każdy kto ma w tym interes prawny

zawieszone (do czasu wydania postanowienia stwierdzającego nabycie spadku), czy po wydanym w Pańskiej sprawie orzeczeniu będzie Pan dopiero mógł wnieść do sądu odpowiedni wniosek. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 maja 2008

Współmałżonek spadkobiercy powołany jest z mocy ustawy do spadku

. 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) do majątku odrębnego każdego z małżonków wchodzą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej (zresztą nawet gdyby nabycie ich nastąpiło także już po zawarciu małżeństwa, to do majątku

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 sierpnia 2008

Wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku

Czy mogę złożyć wniosek o nabycie spadku po ciotce Zofii nie dołączając aktów stanu cywilnego rodzeństwa mojego ojca?

Winien Pan dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wszelkie posiadane dowody, z których wywodzi Pan skutki prawne

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 grudnia 2008

Właściciel budynku powinien zwrócić poniesione nakłady w razie nadbudowy budynku przez osobę trzecią

żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość rzeczy w chwili jej wydania właścicielowi. Jednakże gdy nakłady zostały dokonane

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2011

Wykorzystanie cudzego znaku towarowego w celach komercyjnych bez wymaganej zgody jest zabronione

filmów. Pieniądze wypłaca Youtube za pośrednictwem firmy Google. Twórcą filmu może być każdy pełnoletni człowiek. Na filmie tym widoczne są wyraźnie wszystkie logotypy producenta oraz inne znaki graficzne (np. postacie z kreskówek itp.). Filmik polega

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Opróżnienie lokalu mieszkalnego z niechcianego lokatora

zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Zawarcie takiej umowy nie wymaga zachowania formy pisemnej lub innej formy szczególnej, więc umowa taka może być zawarta w formie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Przejęcie długów spadkowych

wykonawczego, a potem do komornika. W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, Pani zobowiązanie za długi ograniczone jest jedynie do wysokości masy spadkowej. Sąd jednak dokonuje spisu inwentarza w postępowaniu spadkowym (z urzędu lub na

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 stycznia 2008

Sprzedaż konsumencka wyłącza możliwość korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi z Kodeksu Cywilnego

zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny). Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2009
« Poprzednia 1 … 124  |  125  |  126  |  127  |  128 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.