Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podział majątku wspólnego małżonków w wyniku orzeczenia rozwodu

, przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zatem do majątku wspólnego weszły wszystkie rzeczy i prawa nabyte od chwili zawarcia małżeństwa do chwili ustanowienia

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007

Ogłoszenie upadłości przez dłużnika może stanowić jedyne rozwiazanie problemu zadłużenia

rzeczy, które mógłby zabrać. Jest jeszcze druga sprawa, mąż prowadzi działalność gospodarczą, nie ma co prawda z niej dochodów, ale jakieś przelewy są i nie wiem czy komornik mógłby to zająć?

Procedura wygląda następująco. Wierzyciel (w tym

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 maja 2006

Ważność testamentu po ubezwłasnowolnieniu osoby

Moja jeszcze żyjąca ciocia podarowała mi w testamencie mieszkanie, nie zapisując nic swojej siostrze. Ta doprowadziła do jej ubezwłasnowolnienia i stała się jej opiekunem. Umieściła ją w domu opieki a następnie za zgodą sądu mieszkanie zbyła, niby

Słowa kluczowe: testament, ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2006

Kara umowna w umowie przedwstępnej

przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Przedstawiona umowa sprzedaży przedwstępnej istotnie zawiera wiele nieścisłości. Zgodnie z prawem cywilnym, za umowę przedwstępną uznana będzie tylko ta umowa, która zawiera

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2007

Przymus umowny

prasowe). Moim zdaniem jest to przymus gospodarczy i pogwałcenie ustawy o wolnej konkurencji, proszę jednak o opinię prawną dotyczącą tego stanu rzeczy.

Kodeks cywilny w art. 388 § 1 przewiduje ochronę dla strony słabszej ekonomicznie przy zawieraniu

Słowa kluczowe: umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2007

Sposób liczenia terminu umowy lokaty

. 111 kc). W przypadku zatem gdy wpłata środków na lokatę nastąpiła w dniu 18 maja 2007 roku, do dnia 31 maja 2007 roku, to oprocentowanie liczy się, za okres 13 dni, tj. od dnia 19 do dnia 31 maja włącznie. Po zakończeniu okresu lokowania

Słowa kluczowe: termin
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Kwota wolna od egzekucji

przywłaszczenia powierzonej rzeczy, określonego w art. 284 k.k. Może zatem Pani złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W toku tego postępowania może Pani domagać na podstawie powództwa cywilnego odszkodowania od byłego męża. Jak

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 listopada 2008

Odpowiedzialność karna z tytułu gróźby bezprawnej

Od około 2 miesięcy jestem szantażowany i nękany telefonicznie oraz osobiście przez pewną kobietę. Straszy mnie że przedstawi kompromitujące mnie materiały. W zamian za milczenie oczekuje korzyści finansowych. Zrobiłem błąd bo dwukrotnie jej

Słowa kluczowe: groźba
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 czerwca 2010

Oszustwo czy niewykonanie umowy

Pewna osoba miała pożyczyć mi pieniądze. Najpierw umówiliśmy, że wpłacę jej określoną kwotę jako zaliczkę na poczet jej wynagrodzenia za udzielenie pożyczki. Po wpłacie pieniędzy i podpisaniu umowy zaczęły się problemy, nie odbierał ode mnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 lipca 2012

Zniesienie współwłasności samochodu

stać na taką naprawę. Spadkobiercy też nie chcą auta, nic nie poczynili w tym kierunku. Wiem, że musze zwrócić się do sądu ale w jakiej formie, żeby przestać być właścicielem i aby nikt mnie nie ścigał za to auto (a je niech bierze kto chce - dla mnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 kwietnia 2008
« Poprzednia 1 … 113  |  114  |  115  |  116  |  117 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.