Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wypowiedzenie ugody

określa warunki, uchylenia się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu. Jest ono dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie byłyby

Słowa kluczowe: ugoda, wady oświadczenia woli
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2007

Zwrot kosztów remontu domu małżonka po rozwodzie

swojej byłej żony zwrot za poniesione remonty? Od rozwodu już nie mieszkam z żoną, wszystkie rachunki na zakup rzeczy budowlanych mam u siebie. Proszę o pomoc gdzie się udać i co zrobić?

Zgodnie z art. 45 § 1 Krio (Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 października 2007

Wartość darowizny doliczonej do zachowku

jak w opisanym przypadku w formie rzeczowej (nieruchomości). Nie ma żadnych uzasadnionych racji, aby inaczej, mniej korzystnie traktować spadkobierców w zależności od tego, czy darowizna była dokonana w postaci rzeczy, czy też w formie pieniężnej

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 marca 2008

Zmiana orzeczenia rozwodowego po jego uprawomocnieniu

, że sprawa o rozwód została prawomocnie zakończona i co do zasady korzysta z powagi rzeczy osądzonej. Oznacza to, że nie może być ponownie prowadzone postępowanie sądowe w tej sprawie. Możliwe jest jedynie wznowienie postępowania

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2008

Poddanie się egzekucji na podstawie aktu notarialnego

się egzekucji na podstawie aktu notarialnego, który może obejmować obowiązek zapłaty sumy pieniężnej albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości. Także akt notarialny, w którym właściciel nieruchomości albo

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lutego 2009

Umowa zawarta na czas określony rozwiązuje się z chwilą upływu terminu na jaki była zawarta

pracodawcą (zwrot narzędzi, środków lub innych rzeczy jakie zostały przekazane pracownikowi z obowiązkiem zwrotu, do wyliczenia się lub z przyjęciem odpowiedzialności za powierzone mienie z zakładu pracy). Na pracodawcy ciąży obowiązek wystawienia i wydania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 października 2012

Testament odszukany po latach

moje dzieci. Bo ja w tej chwili wyłożę duże pieniądze na zapłacenie podatku od spadku (ojciec zmarł w ubiegłym roku - zatem jeszcze przed obowiązującą aktualnie ustawa), zainwestuje pieniądze w wykończenie domu, a za parę lat pojawi się nagle

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 lipca 2007

Skutki podatkowe zbycia mieszkania otrzymanego w spadku w 2005 roku

opodatkowanie na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2006r. Sprzedaż takiej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeżeli zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W takim

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 grudnia 2007

Ujawnienie kopii faktur może stanowić naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Stosownie zaś do brzmienia ust. 4, przez tajemnicę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Umowny zakaz konkurencji dotyczy także wspólników spółki

obowiązków na inne osoby, odpowiadają także oni wraz ze spółką za zaciągnięte zobowiązania. W istocie rzeczy spółka jawna należy do kategorii tzw. podmiotów nieosobowych, o których mowa w art. 33 1 KC, stanowiąc jednostkę organizacyjną nieposiadającą

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 maja 2012
« Poprzednia 1 … 107  |  108  |  109  |  110  |  111 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.