Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedłużenie umowy najmu lokalu zawartej na czas określony

strony tak nie postanowiły (zapis w umowie). Zgodnie z art. 674 kc (kodeksu cywilnego), jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 kwietnia 2007

Sprzedawca nie ma obowiazku przyjąć do zwrotu rzecz niewadliwą

nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez

Słowa kluczowe: umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2008

Działalność gospodarcza a podział majątku małżeńskiego

. Można owszem klasyfikować czasem te rzeczy jako związane z wykonywanym zawodem, które stanowią majątek odrębny małżonków, ale w literaturze przyjmuje się że są to takie przedmioty takie jak np. narzędzia stolarskie (dla stolarza), maszyna do pisania

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Podział wspólnego domu

-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Zasadą jest, iż w wyniku postępowania o zniesienie współwłasności powinno nastąpić całkowite jej zniesienie. Podział fizyczny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 października 2007

Zasiedzenie miedzy stanowiącej część nieruchomości

orzeczenia sądu. Zgodnie z art. 366 kodeksu postępowania cywilnego, prawomocny wyrok sądu ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami. Oznacza to

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2008

Dla skuteczności odstąpienia od umowy konieczne jest zapłacenie odstępnego

usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. Odstępne jest ściśle powiązane z prawem odstąpienia i w oderwaniu od niego nie funkcjonuje. W razie jego zastrzeżenia oświadczenie o odstąpieniu od

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Zapłata wynagrodzenia daje podstawy domniemania odbioru dzieła

braku zapłaty za inne rzeczy, firma stwierdziła, że nie dokończyłem tego dzieła i naraziłem ją na straty. Zdaniem tej firmy uzasadnia to odmowę wypłaty wynagrodzenia za inne rzeczy. Czy może być dzieło wykonane a nie odebrane, ale wystawiony rachunek

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 marca 2011

Podatek od darowizny mieszkania

uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia. Tym samym, jeżeli w ciągu 6 miesięcy za środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania nabędą Państwo inny budynek, lub

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 maja 2007

Wypowiedzenie umowy najmu następuje na zasadach określonych w umowie

Zawarłam umowę o wynajem lokalu użytkowego pod koenic 2011 r. natomiast wyraźnie zaznaczone jest, że wydanie mi lokalu nastąpi dokładnie rok później czyli w grudniu 2012 r. Zapłaciłam kaucję wystawioną w postaci dwóch faktur za czynsz po czym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 września 2012

Zwrot nakładów poczynionych z majątku dorobkowego na rzecz wspólną

głównie sponsorujący budowę (za zgodą żony), chciałbym być współwłaścicielem jej części.

Roszczenie o zwrot nakładów poczynionych na rzecz wspólną określone zostało w art. 207 kodeksu cywilnego (dalej kc). Zgodnie z tym przepisem, pożytki i inne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2006
« Poprzednia 1 … 106  |  107  |  108  |  109  |  110 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.