Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Chwila nabycia spadku

W maju 2006 roku zmarł mój ojciec, zaś w czerwcu 2007 roku moja matka. Rodzice uczynili mnie jedynym spadkobiercą, co potwierdził sąd w orzeczeniu ze stycznia 2008 roku, stwierdzającym nabycie przeze mnie spadku w całości. W związku z powyższym mam

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 września 2008

Budowa nieruchomości na działce stanowiącej współwłsność

współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 czerwca 2007

Najem lokalu wchodzącego w skład wspólnej nieruchomości wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli

). Pod pojęciem zwykłego zarządu należy rozumieć takie czynności, które wiążą się z załatwianiem bieżących spraw związanych z normalną eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym. Pozostałe czynności należy zaliczyć do czynności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2012

Spłata zobowiązania z pominięciem firmy windykacyjnej

Czy istnieje możliwość spłacenia długu z pominięciem firmy windykacyjnej? Wziąłem na raty rzeczy w kilku bankach i w niedługim czasie straciłem pracę, oprócz tego zaciągnąłem debet na swoim koncie. W chwili obecnej jestem bezrobotny bez prawa do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2006

Biorący w użyczenie lokal mieszkalny może go bez zgody użyczającego wynająć

Moja siostra, która na stałe mieszka za granicą posiada własnościowe mieszkanie w Polsce. Chciałaby mi to mieszkanie użyczyć bezpłatnie, ja z kolei chciałbym to mieszkanie w całości wynająć. Czy siostra musi zgłaszać się do urzędu skarbowego, czy

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2010

Umowa użyczenia określa prawa i obowiązki pomiędzy użyczającym i biorącym do używania rzecz

celu rzeczy. Użyczenie, z założenia, bez względu na fakt ponoszenia lub nieponoszenia kosztów utrzymania tej rzeczy, jest czynione pod tytułem darmym, tzn. bez konieczności zapłaty wynagrodzenia dla użyczającego. Użyczenie może dotyczyć każdej

Słowa kluczowe: użytkowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2008

Nieuczciwa konkurencja byłego pracownika

Prowadzę Agencję Ubezpieczeniową. Przez okres kilku miesięcy zatrudniałam pracownicę. Była to osoba nieuczciwa, umowa z nią została rozwiązana za porozumieniem stron. Obecnie ta osoba została zatrudniona na stanowisko agenta w tym samym

Słowa kluczowe: nieuczciwa konkurencja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2008

Prawo zastawu na rzeczach wniesionych do wynajmowanego mieszkania

wpuścić ani oddać rzeczy. Na pytanie kiedy mogę przyjechać odebrać rzeczy usłyszałam, że mam się kontaktować z jego adwokatem. Co robić w takiej sytuacji, jak odebrać rzeczy?

Właściciel nie może przetrzymywać Pani rzeczy, gdyż naraża się na zarzut

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 września 2008

odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu

stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. Przy odstąpieniu od umowy dochodzi do sytuacji niejako sprzed

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 maja 2010

Użytkownik ma prawo do nienaruszania posiadania

rozstrzyga treść umowy o oddanie w użytkowanie, co do zasady użytkownik ma prawo korzystania z rzeczy i pobierania pożytków. Uznaje się, że do treści tego prawa należy także posiadanie rzeczy albowiem bez faktycznego władztwa nad rzeczą uprawniony nie

Słowa kluczowe: użytkowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 października 2010
« Poprzednia 1 … 105  |  106  |  107  |  108  |  109 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.