Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównamiejsce zamieszkania dłużnika
 
Wyszukiwana fraza:

miejsce zamieszkania dłużnika

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 87 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wniosek wierzyciela o dokonanie opisu i oszacowania zajętej nieruchomości

DOCX PDF

Wzór dokumentu - Wniosek wierzyciela o dokonanie opisu i oszacowania zajętej nieruchomości

Data utworzenia: 29 czerwca 2011

Ochrona dłużnika i uchylenie tytułu egzekucyjnego

Ponad 10 lat temu przeoczyłem jakieś opłaty bankowe lub powstał debet na koncie w banku, przy czym kwota ta nie powinna przekraczać 200 zł. W związku z pracą często zmieniałem miejsca zamieszkania i nie odbierałem poczty. Od stycznia 2009 roku nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2013

Właściwość sądu w przypadku zamieszkiwania dłużnika poza granicami Polski

pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce - według ostatniego

Słowa kluczowe: właściwość sądowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 grudnia 2007

Dłużnik i jego rodzina będą musieli opuścić nieruchomość mieszkalną w razie ogłoszenia upadłości

terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Odsetki należne od dłużnika w przypadku opóżnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego

do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na ten akt, który stanowi tytuł egzekucyjny. Wniosek składa się co do zasady do Sądu Rejonowego właściwego miejscowo z uwagi na miejsce zamieszkania dłużnika. Wniosek podlega opłacie sądowej stałej w

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 lipca 2010

Powództwo o wyjęcie przedmiotu spod egzekucji - powództwo przeciwegzekucyjne

cierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez zezwolenia, jednakże czynność taka musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sądu rejonowego. Reasumując komornik nie może, poza miejsce zamieszkania dłużnika tak po

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2007

Jak odzyskać pożyczone pieniądze?

twierdzeń. Pozew wnosi się do sądu rejonowego, właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania pozwanego (dłużnika). Pozew taki podlega opłacie sadowej stosunkowej, w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, nie mniej jednak niż 30 zł. W pozwie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2011

Zmiana warunków stanowi podstawę do zmiany obowiązku alimentacyjnego

egzekucję poza granicami Polski, stąd konieczne będzie zlecenie czynności egzekucyjnych organowi egzekucyjnemu właściwemu z uwagi na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Egzekucja prowadzona jest na podstawie odpowiednich przepisów prawa

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 sierpnia 2014

Powód cywilny w postępowaniu karnym

. Powództwo cywilne w zależności od wartości przedmiotu sporu wnosi się do sądu rejonowego lub okręgowego (w spawach o roszczenie cywilne przekraczające 75 tys. zł), zgodnie z ogólną zasadą do sądu właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania pozwanego

Słowa kluczowe: adhezyjne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Ochrona przed egzekucją niezapłaconego rachunku telefonicznego

jakichkolwiek zaległościach, nie otrzymywałem żadnej informacji od jakiej kolwiek instytucji. A o zajęciu konta dowiedziałem się w momencie chęci wypłacenia pieniążków ze swojego rachunku. W między czasie zmieniłem miejsce zamieszkania. Co mogę zrobić w takim

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 maja 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 9 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.