Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównamajC485tkowe+prawa+autorskie
Pożytki prawa -

Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem - art. 54 kodeksu cywilnego.

 
Wyszukiwana fraza:

majC485tkowe+prawa+autorskie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10055 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wkład wspólnika może polegać na świadczeniu pracy

przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Spółka cywilna, choć jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej jednakże jest podmiotem prawa, zwłaszcza gospodarczego, podatkowego i celnego

Słowa kluczowe: spółka cywilna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 sierpnia 2008

Dopiero oddalenie przez sąd powództwa o uchylenie uchwały spółdzielni mieszkaniowej powoduje wygaśniecie członkostwa

, że nie mam tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. Nie otrzymałam żadnego pisma uzasadniajacego takie podwyzki a takze decyzji o wygasnięciu prawa do lokalu. Gdy odwołałam się od wykluczenia ze spółdzielni do sądu, to czy mają prawo podwyższać mi

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 stycznia 2009

Podział wkładu mieszkaniowego w postępowaniu o podział majątku dorobkowego małżonków

. Rozwiedliśmy się kilka lat później. Podział majątku nie został ustalony. Obecnie, mój były mąż chce wykupić to mieszkanie i zwrócił się do mnie z prośbą, abym podpisała dokument w spółdzielni, w którym zrzeknę się prawa do mieszkania. Czy ja rzeczywiście nie

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 września 2009

Ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości

uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Przepis

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 kwietnia 2010

Prowadzenie portalu internetowego z ogłoszeniami dot. obrotu nieruchomosciami nie stanowi pośrednictwa w obrocie nieruchomosciami

zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości; nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 stycznia 2011

Nie ma obowiązku rejestracji w USC ślubu zawartego poza granicami Polski

księgach stanu cywilnego. Co istotne nie ma prawnego obowiązku wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego w USC. Sporządzony poza granicami akt prawa stanu cywilnego może być, ale nie musi być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego – co nie wpływa na

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2014

Spadek poza granicami Polski

Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto w myśl § 2 tego przepisu, do jurysdykcji krajowej należą również sprawy spadkowe, jeżeli majątek spadkowy albo jego znaczna część znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto w myśl art. 922 § 1 K.c. (kodeksu cywilnego) prawa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 września 2014

Kasacja

uzna to za słuszne. Kasację wnosi się praktycznie tylko w sytuacji rażącego naruszenia prawa lub w przypadku zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 439 par. 1 kpk (są to głównie przesłanki obrazy prawa procesowego takie jak nienależyte obsadzenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2006

Majątek wspólny małżonków

Czy mój ojciec który dostał eksmisje 11 lat temu, za znęcanie się nad rodziną (mieszka już 11 w mieszkaniu swojej matki i tam jest zameldowany) z mieszkania służbowego przydzielonego mojej mamie, będzie mógł rościć do tego lokalu prawa jeśli mama

Słowa kluczowe: ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 października 2006

Prawo do urlopu wychowawczego

pracę, kobieta traci możliwość nabycia prawa do urlopu macierzyńskiego oraz nie może nabyć prawa do urlopu wychowawczego. Urlopy te przysługują osobom pozostającym w stosunku pracy. Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 listopada 2006
« Poprzednia 1 … 66  |  67  |  68  |  69  |  70 … 1006 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.