Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin opłaty składek ZUS przez pozostałych… (ZUS)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównamajC485tkowe+prawa+autorskie
Pożytki prawa -

Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem - art. 54 kodeksu cywilnego.

 
Wyszukiwana fraza:

majC485tkowe+prawa+autorskie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10052 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prowadzenie spraw spółki a jej reprezentacja

dwie kwestie, tj. prawa do reprezentacji oraz prawa do prowadzenia spraw spółki. Nie są one tożsame, a mówić kolokwialnie to nie to samo. Jako członek zarządu ma Pan prawo do prowadzenia spraw spółki na podstawie art. 208 § 2 K.s.h.. Przykładowo

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Wkład mieszkaniowy w razie podziału majątku wspólnego małżonków liczy się w kwocie nominalnej

postanowieniu z dnia 30 sierpnia 1988 roku Sąd Najwyższy (sygn. akt III CRN 72/88), w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków, wartość własnościowego prawa do lokalu określa się według cen uzyskiwanych w uczciwym obrocie. Od tak ustalonej wartości

Słowa kluczowe: wkład mieszkaniowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lutego 2009

Prawo do najmu lokalu komunalnego nie jest prawem zbywalnym

kodeksu cywilnego, w stosunek najmu lokalu wstępują określone w tym przepisie osoby najbliższe. Poza osobami, które wstąpiły z mocy prawa w stosunek najmu, inne osoby nie mają żadnych roszczeń w stosunku do przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Po wykupieniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lipca 2009

W przypadku przekazania działki gruntu pod drogę, właścicielowi przysługuje prawo do odszkodowania

nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników po nowelizacji kodeksu pracy

zawodowych o których mowa w art. 1031 § 1 k.p. pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie. Umowa taka, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla

Słowa kluczowe: kwalifikacje
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 września 2010

Prawo do wykupu mieszkania komunalnego nie przechodzi na inne osoby z chwilą śmierci uprawnionego najemcy

wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. Z powyższego przepisu wynika jednoznacznie, że w opisanym stanie faktycznym wstąpi Pan z mocy prawa w stosunek najmu, gdyż jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 sierpnia 2011

Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może przyznać podwyżkę wynagrodzenia prezesowi spółdzielni?

faktycznego brak jest informacji dotyczącej podstawy prawnej ustalania wynagrodzenia, stąd założone zostało, że wynagrodzenie to wynika z umowy o pracę zawartej pomiędzy spółdzielnią a członkiem zarządu. Zgodnie z art. 52 § 1 Prawa spółdzielczego, z członkami

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2014

Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne

roku, o gospodarce nieruchomościami. Wywłaszczenie nieruchomości w myśl przepisów ustawy polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości

Słowa kluczowe: wywłaszczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 listopada 2008

Opłaty związane ze spadkiem i darowizną nieruchomości

określono w wycenie majątkowej na kwotę ok. 100 tys. zł. Proszę o wskazanie opłat związanych z przeniesieniem prawa własności na moją osobę.

Od dnia 1 stycznia 2007 roku, po wejściu w życie noweli do ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 grudnia 2006

Ochrona właściciela nieruchomości sąsiedniej przed bezprawnym oddziaływaniem czyli immisją

(w świetle prawa) w tej sytuacji, czy mam jakiekolwiek szanse załatwienia tematu pozytywnie dla mnie?

Co do zasady właściciel nieruchomości może ją wykorzystywać swobodnie i korzystać ze swojego prawa własności, nie mniej jednak, nikt nie może

Słowa kluczowe: immisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 października 2008
« Poprzednia 1 … 62  |  63  |  64  |  65  |  66 … 1006 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.