Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównamajC485tkowe+prawa+autorskie
Pożytki prawa -

Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem - art. 54 kodeksu cywilnego.

 
Wyszukiwana fraza:

majC485tkowe+prawa+autorskie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10054 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zatarcie skazania w przypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności

, a kiedy skazanie ulegnie zatarciu z mocy prawa?

Zgodnie z art. 76 k.k. (kodeksu karnego), skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 lutego 2009

Egzekucja z wkładu mieszkaniowego

komornika postanowienie o zajęciu wierzytelności (prawa) z tytułu wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej. W zasobach spółdzielni mieszkam przeszło 20 lat, mieszkanie ma status spółdzielcze - lokatorskie. Proszę o wyjaśnienie, co oznacza takie

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2009

Właścicielowi gruntów sąsiednich nie przysługuje prawo pierwokupu

. Zasadniczo przyjmuje się, że przepisy regulujące prawo pierwokupu mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Jak wynika z powyższego przepisu źródłem prawa pierwokupu może być czynność prawna lub ustawa (ustawowe prawo pierwokupu przysługuje np. na podstawie

Słowa kluczowe: prawo pierwokupu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2010

Przeszkody w zawarciu małżeństwa z krewnym

- dzieci, wnuki. Zatem nie są Państwo krewnymi w linii prostej. Powinowactwo oznacza stosunek prawnorodzinny zachodzący między jednym z małżonków (ale nie jego krewnych) a krewnymi drugiego małżonka. Reasumując w świetle prawa cywilnego jeśli nie spełniacie

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 lipca 2007

Prawo wspólnika do dywidendy może być uprzywilejowane

), jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej, wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w spółce. Jeżeli umowa spółki przewiduje udziały o szczególnych uprawnieniach, uprawnienia te powinny być w umowie określone (udziały uprzywilejowane

Słowa kluczowe: dywidenda
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 czerwca 2010

Odprawa w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę w przypadku przejęcia zakładu pracy

przysługuje mi odprawa? Dodatkowym problemem jest to że mam skierowanie do szpitala. Czy jeżeli przekroczę termin na określenie przyjęcia warunków nowego pracodawcy, to jakie będę miał prawa?

Zgodnie z art. 23 (1) § 4 k.p. (kodeksu pracy), w terminie 2

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Sąsiad może prowadzić działalność na swojej działce jeżeli wynika to z planu zagospodarowania przestrzennego

innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Przepis ten opisujący istotę prawa własności i wymieniający atrybuty właścicielskie, wskazuje, iż wykonywanie tychże uprawnień następuje "w granicach określonych

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2010

Samowola budowlana

strony organów administracyjnych?

Przepisy regulujące kwestie budowy zawarte zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 1 prawa budowlanego, pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 kwietnia 2007

Zbycie nieruchomości nabytej w spadku bez postępowania spadkowego

zmian w księdze wieczystej nieruchomości (wpisać się jako właściciel), a tym samym nabywca nieruchomości nie będzie mógł wpisać swojego prawa własności. Może natomiast Pani zawrzeć umowę w zakresie zbycia spadku. Zgodnie z art. 1051 kodeksu

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2006

Jak odliczyć ulgę odsetkową

: budową budynku mieszkalnego albo wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 marca 2007
« Poprzednia 1 … 59  |  60  |  61  |  62  |  63 … 1006 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.