Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównamajC485tkowe+prawa+autorskie
Pożytki prawa -

Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem - art. 54 kodeksu cywilnego.

 
Wyszukiwana fraza:

majC485tkowe+prawa+autorskie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10047 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie można pozbawić dłużnika wolności jedynie z powodu niemożności wykonania zobowiązania

Czy za długi w UK można zostać zatrzymanym na lotnisku lecąc do polski?

Każda osoba podlega ochronie prawne a zatrzymanie osoby, może nastąpić jedynie w przypadkach określonych przez prawo. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 04 listopada 1950 roku w art. 1 Protokołu nr 4 stwierdza, że…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 lipca 2012
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Właściciel może korzystać z całej nieruchomości

gruntu może korzystać także z mojej połowy co robi. Suszy bieliznę, przechowuje drzewo na opał. Drzewo przeniosłem na jej część to zrobiła się wielka awantura nawet policja nie potrafiła rozwiązać problemu. Jaka jest faktyczna wykładnia prawa co do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lipca 2012

Podział własnosciowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w czasie trwania małżeństwa, w przypadku wniesienia wkładu tylko przez jednego z małżónków

majątkowych między małżonkami podlegają prawa majątkowe wynikające z członkostwa w spółdzielni, w szczególności prawo do wkładu, udziału, prawo do części majątku spółdzielni w razie jej likwidacji, prawa wynikające ze spółdzielczego stosunku pracy. Mogą one

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 września 2010

Alimenty płacone przez męża na nieślubne dziecko a majątek wspólny małżonków

osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9 kro (prawa autorskie). Jak wynika zatem z powyższego przepis

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 stycznia 2009

Przedsiębiorstwo jako składnik majątku wspólnego małżonków

uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, 9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, 10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 czerwca 2012

Z dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski podatnik także winien się rozliczyć

użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub prac naukowych, włączając prawa autorskie, związane z filmami i taśmami magnetofonowymi używanymi przez rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Odpowiedzialność żony za zaciągnięte długi przez męża bez jej zgody

dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw (prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy), a jeżeli wierzytelność powstała w związku z

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2012

Upadłość a prawo członka spółdzielni mieszkaniowej

i 2 Prawa upadłościowego, które to przepisy nakładają na syndyka (nadzorcę sądowego w przypadku ogłoszenia upadłości z opcją układową) obowiązek, jaki ciąży na spółdzielni w związku z żądaniem jej członka, do zawarcia umowy: O

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 maja 2006

Umowy dzierżawy nie może dotyczyć każdej rzeczy

przez okres na jaki ustanowiona jest dzierżawa, używać grunt i pobierać pożytki z tego gruntu. Należy zaznaczyć, że przedmiotem dzierżawy z uwagi na jej charakter może być jedynie rzecz dająca pożytki (naturalne, cywilne lub pożytki prawa). Mimo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 marca 2011

Student ma obowiązek zwrócić legitymację studencką

studia ma obowiązek zwrotu legitymacji studenckiej?

Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.), odrębnie regulują prawa przysługujące osobie kończącej studia I stopnia oraz studia II stopnia

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 57  |  58  |  59  |  60  |  61 … 1005 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.