Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównamajC485tkowe+prawa+autorskie
Pożytki prawa -

Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem - art. 54 kodeksu cywilnego.

 
Wyszukiwana fraza:

majC485tkowe+prawa+autorskie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10065 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa przewidująca zapłatę należnego zachowku może być zawarta dopiero po ustaleniu prawa do zachowku

pozbawiać Pańskiego brata (lub jego spadkobierców, gdyby brat nie dożył otwarcia spadku po rodzicach) prawa do żądania wyrównania należnego mu zachowku. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2009

Zstępni mają prawo do zachowku jeżeli nie zostali pozbawieni tego prawa w testamencie

Mama, która właśnie zmarła, przed kilkunastoma laty, wykupiła od spółdzielni mieszkanie na własność, przy czym ja wyłożyłem wtedy na to dla niej pieniądze. Ten fakt, że to mieszkanie kupiła za moje pieniądze został udokumentowany na piśmie. Trzy lata temu to samo mieszkanie, za pomocą aktu darowizny podarowała mnie. Przez cały czas, aż…

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 stycznia 2010

Nie wszyscy krewni mogą wstąpić w związek małżeński na gruncie prawa świeckiego i kościelnego

Interesuje mnie czy dwie osoby mogą zawrzeć związek małżeński w świetle prawa cywilnego, oraz kościelnego w sytuacji, gdy występuje między nimi pokrewieństwo. Nie są to osoby o bardzo dużym pokrewieństwie, są jednak bliskimi kuzynami. Jedna osoba

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Podatek od dochodu związanego ze sprzedażą wykupionego lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

zawarta umowa w formie pisemnej, dotycząca przekształcenia powyższego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, bez księgi wieczystej. W dniu 25 lutego 2009 roku zawarłam notarialną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 maja 2010

Prawo współmałżonka do składników objętych współwłasnością ułamkową są takie jak prawa współwłaściciela

pozwala mi inwestować na wykończenie domu. Chciałabym wiedzieć jakie mam prawa do tej nieruchomości i jakie są rozwiązania podziału tych nieruchomości, w przypadku naszego rozwodu.

Zgodnie z przepisem art. 47 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Samowola budowlana nie jest samowolą gdy przepisy prawa nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę

planem przestrzennym. Co mogę zrobić aby uniknąć rozbiórki? Budynek jest estetyczny i nie przeszkadza sąsiadom.

Przepisy prawa budowlanego nie zawierają precyzyjnej definicji samowoli budowlanej. Przyjmuje się jednak, że samowolą budowlaną jest

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2010

W ramach prawa do obrony oskarżony (podejrzany) ma prawo do składania fałszywych zeznań

. Co więcej oskarżony w ramach przysługującego mu prawa do obrony, nawet gdyby składał wcześniej fałszywe zeznania jako świadek, które związane są z ewentualną jego odpowiedzialnością karną, to nie można go pociągnąć do odpowiedzialności za składanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Prawa wybieralności do organów rad gminy nie pozbawia ukaranie za popełnienie wykroczenia

, chyba że został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym, praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym. Ponadto w myśl art. 7 ust. 2 ww. ustawy nie mają prawa

Słowa kluczowe: wybory
Typ: Porada
Data utworzenia: 24 sierpnia 2010

Spółdzielnia obowiązana jest dokonać przekształcenia prawa do lokalu spółdzielczego w prawo własności na żądanie członka

spółdzielcze, regulowała podobne tą kwestię. Zgodnie z art. 219 § 1 Prawa spółdzielczego, spółdzielnia obowiązana jest, w terminie określonym w statucie, dokonać przekształcenia przysługującego członkowi prawa na własnościowe prawo do lokalu, na pisemne

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 września 2010

Nabycie prawa majątkowego w czasie trwania małżeństwa prowadzi co do zasady do objęcia go wspólnością małżeńską

do majątku wspólnego małżonków prawa własności budynku mieszkalnego wybudowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka oraz prawa do gruntu, na którym dom jest wzniesiony, decyduje data zawarcia umowy pomiędzy

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 grudnia 2010
« Poprzednia 1 … 54  |  55  |  56  |  57  |  58 … 1007 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.