Kalendarz przedsiębiorcy: 15-08-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównamajC485tkowe+prawa+autorskie
Pożytki prawa -

Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem - art. 54 kodeksu cywilnego.

 
Wyszukiwana fraza:

majC485tkowe+prawa+autorskie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10032 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie wszyscy krewni mogą wstąpić w związek małżeński na gruncie prawa świeckiego i kościelnego

Interesuje mnie czy dwie osoby mogą zawrzeć związek małżeński w świetle prawa cywilnego, oraz kościelnego w sytuacji, gdy występuje między nimi pokrewieństwo. Nie są to osoby o bardzo dużym pokrewieństwie, są jednak bliskimi kuzynami. Jedna osoba

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Podatek od dochodu związanego ze sprzedażą wykupionego lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

zawarta umowa w formie pisemnej, dotycząca przekształcenia powyższego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, bez księgi wieczystej. W dniu 25 lutego 2009 roku zawarłam notarialną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 maja 2010

Prawo współmałżonka do składników objętych współwłasnością ułamkową są takie jak prawa współwłaściciela

pozwala mi inwestować na wykończenie domu. Chciałabym wiedzieć jakie mam prawa do tej nieruchomości i jakie są rozwiązania podziału tych nieruchomości, w przypadku naszego rozwodu.

Zgodnie z przepisem art. 47 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Samowola budowlana nie jest samowolą gdy przepisy prawa nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę

planem przestrzennym. Co mogę zrobić aby uniknąć rozbiórki? Budynek jest estetyczny i nie przeszkadza sąsiadom.

Przepisy prawa budowlanego nie zawierają precyzyjnej definicji samowoli budowlanej. Przyjmuje się jednak, że samowolą budowlaną jest

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2010

W ramach prawa do obrony oskarżony (podejrzany) ma prawo do składania fałszywych zeznań

. Co więcej oskarżony w ramach przysługującego mu prawa do obrony, nawet gdyby składał wcześniej fałszywe zeznania jako świadek, które związane są z ewentualną jego odpowiedzialnością karną, to nie można go pociągnąć do odpowiedzialności za składanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Prawa wybieralności do organów rad gminy nie pozbawia ukaranie za popełnienie wykroczenia

, chyba że został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym, praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym. Ponadto w myśl art. 7 ust. 2 ww. ustawy nie mają prawa

Słowa kluczowe: wybory
Typ: Porada
Data utworzenia: 24 sierpnia 2010

Spółdzielnia obowiązana jest dokonać przekształcenia prawa do lokalu spółdzielczego w prawo własności na żądanie członka

spółdzielcze, regulowała podobne tą kwestię. Zgodnie z art. 219 § 1 Prawa spółdzielczego, spółdzielnia obowiązana jest, w terminie określonym w statucie, dokonać przekształcenia przysługującego członkowi prawa na własnościowe prawo do lokalu, na pisemne

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 września 2010

Nabycie prawa majątkowego w czasie trwania małżeństwa prowadzi co do zasady do objęcia go wspólnością małżeńską

do majątku wspólnego małżonków prawa własności budynku mieszkalnego wybudowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka oraz prawa do gruntu, na którym dom jest wzniesiony, decyduje data zawarcia umowy pomiędzy

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 grudnia 2010

W razie śmierci najemcy członkowie najbliższej rodziny mogą wejść w stosunek najmu z mocy prawa

. Rozporządzenie reguluje warunki najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Policji, a także sposób obliczania czynszu najmu, prawa i obowiązki najemcy oraz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Zawiadamiającemu nie przysługują prawa strony w postępowaniu w sprawie o wykroczenie

Warszawie (sygn. akt II SAB/Wa 2/2004), informacja na temat stosowania przepisów prawa w indywidualnej sprawie nie jest informacją publiczną. Stąd nie przysługuje również skarga do sądu administracyjnego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 lutego 2013
« Poprzednia 1 … 54  |  55  |  56  |  57  |  58 … 1004 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.