Kalendarz przedsiębiorcy: 20-08-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównamajC485tkowe+prawa+autorskie
Pożytki prawa -

Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem - art. 54 kodeksu cywilnego.

 
Wyszukiwana fraza:

majC485tkowe+prawa+autorskie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10033 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawa osoby trzeciej w przypadku zajęcia rzeczy nie należących do dłużnika

/w umowę, z której wynika, że towar jest własnością producenta. Mimo to komornik wyznaczył termin licytacji na w/w towar. Co mogę zrobić, by uniknąć licytacji?

Prawa osoby trzeciej w przypadku zajęcia rzeczy nie należących do dłużnika W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Wnuk najemcy nie wchodzi w stosunek najmu z mocy prawa, po jego śmierci

, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Ustawodawca określił w tym przepisie krąg osób, które z mocy prawa po śmierci najemcy wchodzą w stosunek najmu. Ustawodawca nie wymienił w tym przepisie wnuka najemcy, stąd należy

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 sierpnia 2008

Umowa darowizny nie jest tożsama z umową dożywocia w świetle prawa do uzupełnienia zachowku

żądania zapłaty odpowiedniego zachowku. Nie ma Pani mąż prawa żądania udziału w mieszkaniu a jedynie ma to roszczenie pieniężne o zapłatę zachowku. Proszę jednak pamiętać, że zgodnie z art. 1007 § 2 k.c. roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do

Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2008

Umowa użyczenia określa prawa i obowiązki pomiędzy użyczającym i biorącym do używania rzecz

lokalu z tych osób konieczne będzie orzeczenie sądu o eksmisji, a w przypadku gdy osoby te podlegają ochronie z mocy prawa (np. osoby małoletnie), eksmisja może nastąpić jedynie do lokalu socjalnego. Reasumując, obecnie można powiedzieć, że

Słowa kluczowe: użytkowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2008

Tylko jeden ze współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do może być czlonkiem spółdzielni

może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych (gdyby wniosek

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 listopada 2008

Okres prawa żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przez Gminę zalezy od daty zawarcia umowy

gminę z najemcą miały zastosowanie przepisy w brzmieniu obowiązującym w chwili ich zawierania i te przepisy określały prawa i obowiązki stron umowy, w tym ewentualny obowiązek zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty według zasad obowiązujących w dacie zawarcia

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2009

Dane skazanego po zatarciu skazania z mocy prawa są usuwane z Rejestru Karnego

z Rejestru, jeżeli z mocy prawa skazanie uległo zatarciu. Do usunięcia danych w takim przypadku potrzebny wniosek, dane te usuwane są z mocy prawa z Rejestru. W przypadku złożenia zapytania o karalność, informacja winna być, że osoba ta nie figuruje

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 marca 2009

Przekroczenie progu dochodów powoduje utratę prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 października 2009

Umowa przewidująca zapłatę należnego zachowku może być zawarta dopiero po ustaleniu prawa do zachowku

pozbawiać Pańskiego brata (lub jego spadkobierców, gdyby brat nie dożył otwarcia spadku po rodzicach) prawa do żądania wyrównania należnego mu zachowku. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2009

Zstępni mają prawo do zachowku jeżeli nie zostali pozbawieni tego prawa w testamencie

Mama, która właśnie zmarła, przed kilkunastoma laty, wykupiła od spółdzielni mieszkanie na własność, przy czym ja wyłożyłem wtedy na to dla niej pieniądze. Ten fakt, że to mieszkanie kupiła za moje pieniądze został udokumentowany na piśmie. Trzy lata temu to samo mieszkanie, za pomocą aktu darowizny podarowała mnie. Przez cały czas, aż…

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 stycznia 2010
« Poprzednia 1 … 53  |  54  |  55  |  56  |  57 … 1004 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.