Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównamajC485tkowe+prawa+autorskie
Pożytki prawa -

Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem - art. 54 kodeksu cywilnego.

 
Wyszukiwana fraza:

majC485tkowe+prawa+autorskie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10054 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Naruszenie autorskich praw majątkowych do utworu jakim są zdjęcia

wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Prawo autorskie przewiduje jednakże sytuacje gdy korzystanie z utworu bez zgody twórcy jest dozwolone. Jak wynika np. z treści art. 23 ust. 1 Prawa autorskiego, bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2010

Wykonywanie prawa zależnego przy tzw. dziełach towarzyszących

zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania. Prawo autorskie zależne powstać może wówczas, gdy istnieje

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2011

Prawo autorskie a wynagrodzenie twórcy

różne podstawy opodatkowania, tj. z tytułu prawa autorskiego oraz z tytułu wydawania utworu prawa autorskiego. Przychodem z praw autorskich i praw pokrewnych, zaliczanych przez ustawę podatkową do praw majątkowych, będzie zatem wynagrodzenie za

Słowa kluczowe: podatkowe prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 grudnia 2006

Ochrona wzoru użytkowego

, Prawo własności przemysłowej (dalej ustawa). Zgodnie z przepisami ustawy, właściciel zastrzeżonego wzoru użytkowego może na podstawie art. 284 ustawy, żądać od Pani przede wszystkim zaprzestania naruszania jego prawa a także odszkodowania za

Słowa kluczowe: autorskie prawo, wzór użytkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 czerwca 2007

Plagiat jest przestępstwem

podlegają ochronie z prawa autorskiego, powinny udzielić Panu co najmniej zgody na korzystanie z utworu na wszelkich polach ekspluatacji. Jeżeli miałyby na Pana przejść autorskie prawa majątkowe do tych utworów, to umowa taka pod rygorem nieważności

Słowa kluczowe: autorskie prawo, plagiat
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2007

Za korzystanie z cudzego utworu należy się odszkodowanie

autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa m. in. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo p oprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lipca 2012

Dopuszczalność rozpowszechniania wizerunku osoby bez jej zgody oceniać należy indywidualnie

wizerunek jest rozpowszechniany nie ogranicza prawa tych osób do ochrony ich wizerunku. Jeżeli taki wizerunek będzie rozpowszechniany (zwłaszcza w celach komercyjnych), osoba taka ma prawo do wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku a także prawo do

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2012

Alimenty według prawa niemieckiego

ich instytucji związanych z opieką socjalną.

Wg. prawa niemieckiego, podobnie jak w Polsce, najbliższa rodzina zobowiązana jest do świadczeń alimentacyjnych (rodzice względem dzieci, dzieci względem rodziców, rodzeństwa, wnuki i dziadkowie także

Słowa kluczowe: alimenty, prawo niemieckie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo obce
Data utworzenia: 20 września 2007

Prawa byłego małżonka do lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

). Podstawowa sprawa to zameldowanie osób przebywających w mieszkaniu. Jeżeli osoby te nie zostały zameldowane i nie posiadają tytułu prawnego (umowa podnajmu, użyczenia), to nie mają prawa przebywać w Pana mieszkaniu. W mieszkaniu mogą przebywać tylko osoby tam

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 czerwca 2007

Zrzeczenie się prawa do alimentów

Mój mąż jest po rozwodzie (z jego winy). W trakcie jego pierwszego małżeństwa byli teściowie przepisali połowę ich domu na niego i ówczesną małżonkę. Teraz w zaistniałej sytuacji chcą, aby się spisał całkowicie z tego. Maż ma taki zamiar, ale chce w zamian, aby była żona podpisała zobowiązanie ze nigdy nie będzie rościć do niego żadnych…

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 kwietnia 2007
« Poprzednia 1 … 47  |  48  |  49  |  50  |  51 … 1006 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.