Kalendarz przedsiębiorcy: 15-08-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównamajC485tkowe+prawa+autorskie
Pożytki prawa -

Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem - art. 54 kodeksu cywilnego.

 
Wyszukiwana fraza:

majC485tkowe+prawa+autorskie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10032 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo autorskie do programów komputerowych

te prawa autorskie stanowią przedmiot obrotu prawnego. W przypadku zatem zawarcia umowy cywilnoprawnej w zakresie stworzenia utworu w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego i przeniesienia jego własności na rzecz osoby trzeciej, umowa winna określać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 czerwca 2012
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Wykorzystanie cudzego znaku towarowego w celach komercyjnych bez wymaganej zgody jest zabronione

, mogący zostać uznanym za utwór w rozumieniu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Twórcy lub inne osobie uprawnionej przysługują wówczas autorskie prawa majątkowe do utworu którego atrybutami jest wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Tłumaczenia tekstu wymaga zgody twórcy utworu pierwotnego

Czy tłumaczenie filmu i podstawienie tekstu do tego filmu narusza prawa autorskie?

Podstawą do ustalenia czy ochrona prawna przysługuje w przypadku tworzenia napisów i podkładania ich w trakcie emisji filmu jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2006

Prawo autorskie do projektu architektonicznego a dozwolony użytek

, przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne. Natomiast na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy, nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole. Na

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 września 2007

Wykorzystanie wizerunku osoby powszechnie znanej po jej śmierci

takiej osoby do osobistego prawa do persony. W doktrynie pojawiają się jednak spory w jakim zakresie po śmierci osoby, należy chronić wizerunek osoby. W myśl a rt. 83 u.p.a. do roszczeń w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby na nim

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 kwietnia 2010

Odpowiedzialność za wykorzystanie cudzego utworu bez zgody autora

przypadku?

Prawa autorskie do projektu przysługują Twórcy, w tym przypadku agencji reklamowej, która projekt przygotowała. Wynika to wprost z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 marca 2008

Wizerunek osoby na zdjęciach publikowanych w internecie podlega ochronie prawnej

określona, poprzez zamieszczenie odpowiedniej zgody, że osoba zamieszczająca zdjęcia na portalu oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa autorskie a także, że osoby uwidocznione na zdjęciach wyraziły zgodę na ich publikację. W tym zakresie nie wystarczy

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 stycznia 2009

Nazwa instytucji nie jest zastrzeżona ale użycie jej winno być zgodne ze stanem faktycznym

prawna może być jedynie związana z użyciem informacji o powiązaniach z instytucją samorządową, które wiążą się z nadużyciem prawa w tym zakresie, tj. z podaniem informacji nieprawdziwej lub wprowadzającej w błąd w przedmiotowym ogłoszeniu prasowym. Np

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 lutego 2009

Przeniesienie autorskich praw majątkowych i zgoda na wykonywanie prawa zależnego

Mam pytanie dotyczące prawa autorskiego. Interesuje mnie, co dla mnie znaczy poniższy zapis w umowie - w ramach wynagrodzenia, wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przekazuje na rzecz zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawo

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 stycznia 2010

Naruszenie autorskich praw majątkowych do utworu jakim są zdjęcia

wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Prawo autorskie przewiduje jednakże sytuacje gdy korzystanie z utworu bez zgody twórcy jest dozwolone. Jak wynika np. z treści art. 23 ust. 1 Prawa autorskiego, bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 46  |  47  |  48  |  49  |  50 … 1004 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.