Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównamajątek wspólny małżonków
Majątek wspólny małżonków -

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Art. 31 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 
 
Wyszukiwana fraza:

majątek wspólny małżonków

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 192 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Alimenty płacone przez męża na nieślubne dziecko a majątek wspólny małżonków

obowiązku alimentacyjnego, gdyż obowiązek ten dotyczy jedynie Pani męża. Zgodnie z art. 41 § 3 kro, jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 stycznia 2009

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed małżeństwem

objętego wspólnością majątkową. Należy zaznaczyć, że w przypadku finansowania remontu lub adaptacji nieruchomości środkami pochodzącymi z majątku wspólnego małżonków (majątek wspólny stanowią np. wynagrodzenia uzyskiwane przez każdego z

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 czerwca 2010

Mieszkanie zakupione przed ślubem

stanowiłoby wspólny majątek małżonków, jeżeli małżonkowie zawarliby umowę małżeńska, która rozszerzyłaby wspólność ustawową na przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa. Na podstawie art. 47 § 1 krio, małżonkowie mogą przez umowę zawartą w

Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2007

Przedmioty nabyte przed ślubem nie stanowią współwłasności małżeństwa

powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 kwietnia 2012

Nakłady z majątku wspólnego małzonków dokonane na nieruchomość stanowiącą majątek odrębny małżonka

majątku wspólnego małżonków (majątek wspólny stanowią np. wynagrodzenia uzyskiwane przez każdego z małżonków, s także zaciągniecie kredytu spłacanego z wynagrodzeń), małżonek będzie mógł żądać odpowiedniego zwrotu takich wydatków. Zgodnie z treścią art. 45

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2010

Umowa majątkowa małżeńska pomiędzy małżonkami znosząca współność ustawową

Państwo nie zawarli intercyzy, to spłata kredytu będzie następowała z majątku wspólnego (wynagrodzenie stanowi majątek wspólny małżonków), a w razie ewentualnego podziału majątku, żona mogła by dochodzić zapłaty odpowiedniej kwoty, gdyż z majątku wspólnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 października 2007

Nakłady z majątku współnego na majątek odrębny małżonka

majątek odrębny. Zgodnie jednak art. 45 § 1 Krio (Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego, na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 października 2007

Prawo współmałżonka do składników objętych współwłasnością ułamkową są takie jak prawa współwłaściciela

opiekuńczego), w razie zawarcia w formie aktu notarialnego umowy majątkowej małżeńskiej, ustanowili Państwo rozdzielność majątkową, a co za tym idzie nie ma pomiędzy Państwem wspólności majątkowej małżeńskiej. W takim przypadku każdy z małżonków wszelkie prawa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Nieruchomość nabyta przed ślubem stanowi majątek odrębny współmałżonka

) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2013

Wzrost wartości nieruchomości jednego z małżonków jako dochód przy podziale majątku

majątku wspólnego małżonków, co z kolei upoważnia go do żądania zwrotu poczynionych nakładów na ten majątek odrębny. Jarosław Olejarz Radca prawny

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013
« Poprzednia 1 … 3  |  4  |  5  |  6  |  7 … 20 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.