Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównamajątek spółki
Wyszukiwana fraza:

majątek spółki

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 114 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jednomyślna uchwała wspólników może określić inny sposób zakończenia działalności spółki jawnej

, który stwierdza, że w razie rozwiązania spółki nastąpi jej likwidacja. Likwidację przeprowadzają wszyscy wspólnicy łącznie. Likwidatorzy spieniężą majątek spółki i po zaspokojeniu zobowiązań spółki pozostałą resztę podzielą między wspólników. W prawa i

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Odpowiedzialność współmałżonka członka zarządu spółki w przypadku bezskutecznej egzekucji sprzed nowelizacji k.r.o.

o stosowaniu przepisów przed lub po zmianach w przypadku, gdy termin płatności faktury wierzyciela przypadał na 2001 rok, a bezskuteczność egzekucji w stosunku do spółki została stwierdzona w 2002 roku.

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 października 2008

Prawo prowadzenia spraw spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów

, które następnie użytkują wspólnicy, którzy nie zostali pozbawieni prawa prowadzenia spraw spółki. Majątek spółki stanowi mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Skoro pojazdy są własnością spółki (znajdują się w

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 grudnia 2009

Wniesienie składników majątku do spólki komandytowej

.

Majątek do spółki może zostać wprowadzony zgodnie z przepisami prawa na kilka sposobów, w zależności od tego czy wprowadzone środki finansowe lub inne składniki majątku mają zostać przekazane spółce z obowiązkiem zwrotu ich przez spółkę, czy też mają

Słowa kluczowe: spółka komandytowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 stycznia 2008

Intercyza przed ślubem

W przyszłym roku zamierzam zawrzeć związek małżeński. Wraz z drugą osobą prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Mój przyszły mąż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, która może wiązać się z ewentualnymi dużymi jak dla

Słowa kluczowe: intercyza, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 października 2007

Zajęcie rachunku bankowego spólki cywilnej na mocy tytułu wystawionego jedynie na jednego wspólnika

na rachunku nie stanowią przecież zysku podlegającego wypłacie i podziałowi pomiędzy wspólników, a stanowią jedynie majątek obrotowy spółki, który do czasu jego podziału stanowi współwłasność. Dopuszczona na podstawie art. 891 1 § 1 k.p.c. możliwość

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 marca 2009

Skutki ogłoszenia upadłości

zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem i wspólników spółki partnerskiej. W ograniczonym zakresie upadłość może ogłosić także osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Upadłość ogłasza się w stosunku do

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 sierpnia 2012

Odprawa w przypadku rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy

Pracowałem w Spółce w likwidacji. W październiku ub. roku zwolniłem się za porozumieniem stron. Rozpocząłem pracę w innym zakładzie (zakład budżetowy). Z początkiem tego roku likwidator spółki sprzedał majątek spółki do tego zakłądu, w któym ja

Słowa kluczowe: odprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 stycznia 2011

Obowiązek zapłaty wyrównania kosztów ogrzewania

przygotowanie pisma z odwołaniem się od decyzji Zakładu Gazownictwa.

Zakład Gazownictwa został wyodrębniony z gminy jako samodzielna spółka prawa handlowego, przejmując majątek oraz prawa i obowiązki uprzednio ciążące na gminie. Stąd jako następca prawny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 maja 2007

Złożyłem zawiadomienie o przestępstwie przeciwko Amber Gold i co dalej?

spółce, mogą być podejmowane czynności na gruncie prawa karnego, prawa cywilnego oraz prawa upadłościowego. W przypadku tak wielowątkowej sprawie, gdzie oprócz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z którą zawarte były umowy „lokat”, osobami

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 12 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.