Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównalub
Przyjęcie lub odrzucenie spadku -

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
Art. 1012 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

lub

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 15834 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie roszczeń wynikających z ugody zawartej z bankiem

miała nastąpić zapłata. Bieg terminu przedawnienia podlega jednak w określonych przypadkach zawieszeniu lub przerwaniu. Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia następuje zgodnie z treścią art. 123 § 1 k.c.: przez każdą

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2010

Skutkiem nie złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie, może być odziedziczenie długów spadkowych

spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Zgodnie z art. 1015 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy

Słowa kluczowe: długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2010

Zniesienie współwłasności nieruchomości przez sąd

korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli). Oczywiście mogą istnieć zobowiązania umowne, które jednemu lub kilku współwłaścicielom przyznają szczególne uprawnienia (prawo pierwszeństwa, odkupu lub pierwokupu), jeżeli jednak takich uprawnień żadna

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 września 2010

Współwłasność środków zgromadzonych na rachunku bankowym

zawarta z bankiem. Jeżeli umowa taka nie została zawarta lub umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej: 1) każdy ze współposiadaczy rachunku może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, 2) każdy ze

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 marca 2011

Skarga o wznowienie postępowania nie jest dopuszczalna w każdej sprawie

Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie, nie można stosować w drodze analogii do wznowienia postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2011

Sposób obiczenia wysokości dodatku wyrównawczego

pracy z dnia 29 maja 1996 roku. Zgodnie z § 2a Rozporządzenia, wynagrodzenia, odszkodowania i inne należności ustalane w wysokości wynagrodzenia za jeden dzień lub wielokrotności wynagrodzenia za jeden dzień, oblicza się dzieląc miesięczną kwotę ustaloną

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 września 2011

Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie ochronią przepisy dotyczące konsumentów

lub zawodową. Sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej nie ma znaczenia, natomiast istotne jest to, czy zawarcie umowy nastąpiło w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jak wynika z opisu stanu faktycznego, koszty związane z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 listopada 2011

Podatki w razie odpłatnego zbycia nieruchomości

określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 maja 2012

Eksmisja syna z mieszkania

treścią art. 710 k.c. (kodeksu cywilnego), przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Zawarcie takiej umowy nie wymaga zachowania formy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 czerwca 2012

Wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności

przestępstwo albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Zarządzenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 16 lipca 2012
« Poprzednia 1 … 238  |  239  |  240  |  241  |  242 … 1584 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.