Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównalub
Przyjęcie lub odrzucenie spadku -

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
Art. 1012 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

lub

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 15834 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przy umowie o dzieło musi ono powstać

. Istotą zatem umowy o dzieło jest osiągnięcie określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej (stworzenie dzieła). Umowa zlecenia jest zaś umową starannego działania, zatem jej celem jest wykonywanie określonych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 sierpnia 2012

Przyjmując wypowiedzenie zmieniające pracownik nie może skorzystać z przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy w tym trybie

przez pracodawcę. Pracownik, który otrzymuje wypowiedzenie zmieniające ma w zasadzie dwie możliwości – przyjąć nowe warunki lub odmówić ich przyjęcia. Warunkiem bowiem dokonania wypowiedzenia zmieniającego jest przedstawienie przez pracodawcę na piśmie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 sierpnia 2012

Brak zastrzeżonej kary umownej może utrudnić dochodzenie roszczeń niepieniężnych z umowy przedwstępnej

dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. Aby powołać się na wadę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2012

Umowa zawarta na czas określony rozwiązuje się z chwilą upływu terminu na jaki była zawarta

pracodawcą (zwrot narzędzi, środków lub innych rzeczy jakie zostały przekazane pracownikowi z obowiązkiem zwrotu, do wyliczenia się lub z przyjęciem odpowiedzialności za powierzone mienie z zakładu pracy). Na pracodawcy ciąży obowiązek wystawienia i wydania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 października 2012

Przyjęcie mandatu karnego kończy postępowanie w sprawie o wykroczenie

.

Niewątpliwie w każdej sprawie o wykroczenie organ uprawniony do nakładania grzywny w postaci mandatu karnego uprawniony jest do poprzestania na pouczeniu sprawcy, zwróceniu uwagi lub ostrzeżeniu. Uprawnienie takie wynika z treści art. 41 kodeksu wykroczeń

Słowa kluczowe: ITD, madat, policja, porady prawne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Osoba ubezwłasnowolniona na gruncie prawa podatkowego jest traktowana jak dziecko

, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, 3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. W myśl art. 27f ust. 2 tejże ustawy, odliczeniu podlega kwota stanowiąca

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Dostęp do rachunku bankowego współmałżonka w razie podziału majątku wspólnego

w przypadku gdy osoba, której informacje te dotyczą (współmałżonek będący posiadaczem rachunku bankowego), na piśmie upoważni bank do przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej. Współmałżonek

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

W razie złego wykonania prac można odstąpić od umowy

nie powoduje jednak nieważności zawarcia takiej umowy, może jednak utrudnić dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. W szczególności jeżeli nie będzie dodatkowych dowodów w formie pisemnej potwierdzających

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 24 stycznia 2013

Pełnomocnictwo można cofnąć w każdym czasie

także w razie śmierci mocodawcy lub pełnomocnika (chyba że w treści pełnomocnictwa inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa). Udzielone pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane (chyba

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 lutego 2013

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski

zgodnie z art. 5 ust. 2a ustawy o NIP zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2013
« Poprzednia 1 … 233  |  234  |  235  |  236  |  237 … 1584 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.