Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównalub
Przyjęcie lub odrzucenie spadku -

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
Art. 1012 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

lub

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 15834 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zbycie spadku

(kodeksu cywilnego) spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego. Zbycie spadku następuje na mocy umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do zbycia

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 czerwca 2007

Wykwaterowanie z mieszkania służbowego

. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, W stosunku do osób niebędących żołnierzami służby stałej, które nie uiszczają pełnych opłat za używanie lokalu lub pełnych opłat pośrednich z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego przez łączny okres dłuższy niż trzy

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 czerwca 2007

Zgdoda spółdzielni na montaż klimatyzatora zewnętrznego w mieszkaniu własnościowym

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02 nr 75 poz. 690). Zgodnie z § 51 Rozporządzenia, budynek i pomieszczenia powinny mieć zapewnioną wentylację lub klimatyzację

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2007

Pełnomocnik w sprawie o rozwód

być adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy - w sprawach własności przemysłowej, osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony, osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 lipca 2007

Skutki zawarcia małżeństwa przez urzędników państwowych

sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub stosunku powinowactwa pierwszego stopnia i przysposobienia, opieki lub kurateli - nie mogą być zatrudnieni u pracodawców samorządowych, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej

Słowa kluczowe: małżeństwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 sierpnia 2007

Uprawnienie gminy do naliczenia renty planistycznej

lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy

Słowa kluczowe: renta planistyczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 października 2007

Wywłaszczenie nieruchomości pod drogi

gospodarce nieruchomościami. Za działki gruntu zajęte pod drogi przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub

Słowa kluczowe: wywłaszczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 października 2007

Zniesienie współwłasności samochodu pomiędzy członkami rodziny

udział każdego w rzeczy wspólnej. W szczególności każdy ze współwłaścicieli może przenieść na drugiego współwłaściciela w całości lub w części swój udział poprzez sprzedaż lub darowiznę. Umowa taka może przewidywać także zniesienie współudziału w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 października 2007

Nienależne świadczenie - zapłaone i wyegzekwowane środki przez komornika

, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 października 2007

Podatek dochodowy od umowy dożywocia

dochodowemu w wysokości 19% od uzyskanego dochodu. Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 126 zwolniony z podatku od sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych jest podatnik, który był zameldowany na pobyt stały w zbywanym budynku lub mieszkaniu przez okres

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 października 2007
« Poprzednia 1 … 228  |  229  |  230  |  231  |  232 … 1584 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.