Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównalub
Przyjęcie lub odrzucenie spadku -

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
Art. 1012 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

lub

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 15834 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dochodzenie roszczeń od osoby trzeciej na podstawie skargi pauliańskiej

wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Nie wykonanie umowy może nie być zakwalifikowane jako przestępstwo oszustwa

. Wykonawca oczywiście obiecał, że naprawi niezwłocznie szkodę i tylko na tym się skończyło. Nie odbiera telefonu i maili, zniknął. Adres, który widnieje na pieczątce umowy okazał się nieaktualny lub wręcz fikcyjny ponieważ firma, pod którą prawdopodobnie

Słowa kluczowe: oszustwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 sierpnia 2010

Użyczenie nieruchomości pomiędzy członkami najbliższej rodziny

jakie są konsekwencje skarbowe?

Zgodnie z art. 710 k.c. przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Cechą charakterystyczną

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 października 2010

Każda osoba będąca w posiadaniu dokumentu, na żądanie sądu obowiazana jest do jego wydania

zeznania albo kto posiada dokument w imieniu osoby trzeciej, która mogłaby z takich samych przyczyn sprzeciwić się przedstawieniu dokumentu. Jednakże i wówczas nie można odmówić przedstawienia dokumentu, gdy jego posiadacz lub osoba trzecia obowiązani są do

Słowa kluczowe: dokument
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 grudnia 2010

W okresie trwania wypowiedzenia umowy o pracę może zostać rozwiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia

pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, zawinionej przez pracownika

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2010

Po zakończeniu okresu próby skazanie uzega zatarciu

zakończenia okresu próby . Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania; nie dotyczy to środka karnego wymienionego w art. 39 pkt. 5

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 12 stycznia 2011

Współmałżonek odpowiada za długi małżonka jeżeli wyraził zgodę na ich zaciągnięcie

przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą w

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 stycznia 2011

Wielkość roszczenia o zachowek

dzieciom przysługuje roszczenie o zachowek , w wysokości co do zasady ½ tego, co by im przysługiwało w razie powołania do spadku z mocy ustawy (chyba, że uprawniony jest trwale niezdolny do spadku lub małoletni, wówczas 2/3 wartości udziału

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lutego 2011

Działalność konkurencyjna w stosunku do pracodawcy

), umowa o zakazie konkurencji musi być pod rygorem nieważności zawarta na piśmie. Sam zakaz konkurencji może być przedmiotem zarówno odrębnej umowy od umowy o pracę, lub odpowiednia klauzula może znajdować się w samej umowie o pracę. Umowa o zakazie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 marca 2011

Firma windykacyjna żądając spłaty długu winna wskazać podstawy takiego żądania

stanie faktycznym przede wszystkim należy stwierdzić, że wierzycielem była osoba, a spłaty domaga się firma windykacyjna lub kancelaria, która prawdopodobnie wierzytelność nabyła na podstawie cesji. Piszemy prawdopodobnie, bo z opisu wynika, że brak

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 sierpnia 2011
« Poprzednia 1 … 224  |  225  |  226  |  227  |  228 … 1584 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.