Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównalub
Przyjęcie lub odrzucenie spadku -

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
Art. 1012 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

lub

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 15834 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Postępowanie w razie braku zwrotu zapłaconej ceny w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży

osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze

Słowa kluczowe: wezwanie do zapłaty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2008

Darowizna części majątku współnego pomiędzy małżonkami wymaga powstania rozdzielności majątkowej

powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Natomiast w myśl art. 35 k.r.o. w czasie trwania

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008

Wcześniejsze zakończenie orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów

art. 84 § 1 k. k. nie stosuje się, jeżeli środki karne wymienione w art. 39 pkt 2-3 (art. 39 pkt. 3 - zakaz prowadzenia pojazdów) orzeczono na podstawie art. 41 § 1a, art. 41a § 3 albo art. 42 § 2 lub 3. W Pana przypadku ma zastosowanie właśnie

Słowa kluczowe: kara, prawo jazdy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 września 2008

Spłata małżonka w wyniku podziału majątku małżeńskiego

Czy w podziale majątku wspólnego pomiędzy byłymi współmałżonkami, sąd może nakazać spłatę jednego z małżonków? Czy są dąży do pełnego podziału majątku ( bez udziałów jednej ze stron), a jeżeli nie mam środków lub ochoty na wykup udziału to sąd może

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 października 2008

Mieszkanie nabyte w trakcie małżeństwa co do zasady stanowi majątek wspólny małżonków

trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nie objęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Natomiast art. 33 k.r.i.o enumeratywnie wylicza, przedmioty lub

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 października 2008

Odszkodowanie od developera za szkodę poniesioną w związku z opóźnieniem w zwrocie należnych środków

w myśl art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 października 2008

Wyjawienie majątku dłużnika

napotkania trudności w ustaleniu majątku dłużnika, a jednocześnie istnienia przesłanki, że zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeśli wykaże Pan, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni

Słowa kluczowe: długi, wyjawienie majątku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2008

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osób represjonowanych

Na mocy jakiej dokładnie ustawy mój ojciec, który był represjonowany za przynależność do organizacji niepodległościowej mógłby ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za represje, w jakiej kwocie? Kogo należy wskazać w pozwie kierowanym do

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2008

Mozna dokonać zamiany wykupionego mieszkania bez obowiazku zwrotu bonifikaty

gospodarce nieruchomościami, przewidują, że jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 grudnia 2008

Zbycie mieszkania nabytego z bonifikatą na rzecz rodziny powoduje przejście zakazu zbywania lokalu na nabywcę

tym roku przepisy sprecyzowano na moją korzyść i mogę bezpiecznie zbyć mieszkanie?

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 grudnia 2008
« Poprzednia 1 … 221  |  222  |  223  |  224  |  225 … 1584 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.