Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównalub
Przyjęcie lub odrzucenie spadku -

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
Art. 1012 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

lub

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 15834 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Długi spadkowe a przedawnienie zobowiazań

przewidują inne okresy przedawniania roszczeń. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawniają się z upływem lat 10 (art. 125 § 1 kc). Należy także dodać, że bieg przedawnienia roszczenia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 września 2007

Uciążliwy zakład w sąsiedztwie

, niezadaszonego zgrupowania miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego (z wyjątkiem hoteli), opieki zdrowotnej, oświaty i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 września 2007

Koszty procesu w postępowaniu karnym

postanowienia – od daty doręczenia. Dotyczy to również zażalenia na rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów lub opłat zawarte w wyroku; jeżeli jednak odwołujący się złoży wniosek o sporządzenie na piśmie oraz doręczenie uzasadnienia wyroku, zażalenie można wnieść

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 września 2007

Darowizna w obrębie najbliższej rodziny

lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zwolnieniu podatkowym podlega nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: zgłoszą nabycie

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 września 2007

Wykup mieszkania przed nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

, któremu przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w związku z przekształceniem po dniu 23 kwietnia 2001 r. tego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w związku z nabyciem po tym dniu własności tego lokalu, nie

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2007

Obalenie domniemania ojcostwa

wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 października 2007

Nabycie spadku oraz dział spadku

rozpoczęcia procesu spadkowego? Czy przedawnienie prawa do zachowku jest możliwe między rodzeństwem lub innymi zstępnymi? Czytając wprost przepisy, wydaje mi się, że nie, ale czy nie ma jakiegoś sposobu, nie chodzi o oszustwo, tylko o unikniecie rozpraw

Słowa kluczowe: dział spadku, nabycie spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 listopada 2007

Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu karnym

spowodowania śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo przeciwko środowisku, mieniu lub obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko

Słowa kluczowe: karne prawo, szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 listopada 2007

Dostęp do tajemnicy państwowej osoby wobec której umorzono warunkowo postępowanie karne

stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych, nie mogą być dopuszczone do pracy lub pełnienia służby na stanowisku albo do wykonywania prac zleconych, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, osoby skazane

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 listopada 2007

Odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe oraz przedawnienie tego przestępstwa

kks, karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 5 – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 219  |  220  |  221  |  222  |  223 … 1584 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.