Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównalub
Przyjęcie lub odrzucenie spadku -

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
Art. 1012 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

lub

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 15834 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pełnomocnictwo do spadku

Czy ja jako synowa mogę wystąpić o nabycie spadku, jeżeli mój mąż by mnie do tego upoważnił?

Art. 86 kodeksu postępowania cywilnego głosi, iż strona może działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocnika. A zgodnie z art. 87 § 1 kodeksu

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2006

Sprzedaż spadku

przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego. Nabywca spadku wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy – art. 1053 Kc. Jednym słowem umowa o zbycie spadku jest ważna, a Nabywca traktowany jest

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2006

Podział majątku wspólnego małżonków

drodze dziedziczenia, zapisów lub darowizny, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej, prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej, podlegające odrębnym przepisom (chodzi tu o majątki w spółce cywilnej i spółkach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lipca 2006

Termin wydania decyzji administracyjnej

§ 3 KPA). Na nie załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA lub ustalonym w myśl art. 36 KPA (zawiadomienie strony o zwłoce i jej przyczynach w wydaniu decyzji) stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 września 2006

Rozwód i separacja wg. prawa niemieckiego

korzystniej będzie przeprowadzić rozwód w Polsce czy też w Niemczech? Rozpad małżeństwa nastąpił z jego winy

Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe - Dla rozwodu lub separacji właściwe jest wspólne prawo

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 października 2006

Odpowiedzialność za szkodę

fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) klauzula taka jest niezgodna z art. 385 (3) kodeksu cywilnego klauzule, które wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem

Słowa kluczowe: gwarancja, szkoda
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 października 2006

Rozszeżenie majątku dorobkowego albo darowizna

rodzinnego i opiekuńczego), małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 marca 2009

Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia roszczenia

, że weksel sam w sobie stanowi bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty, stąd bieg przedawnienia roszczenia rozpoczyna się wraz z upływem terminu wykupu weksla. Bieg przedawnienia roszczenia maże zostać przerwany przez: każdą czynność przed sądem lub

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2006

Spłata długu sprzed 15 lat

zawarcia przeze mnie umowy pożyczki rażąco wysokie oprocentowanie było lub jest niezgodne z prawem?

Spłata pożyczki miała nastąpić w 3 miesiące po jej zaciągnięciu, czyli prawie 15 lat temu. Z chwilą upłynięcia terminu spłaty pożyczki nastąpiła jej

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Uciążliwy sąsiad

do sądu, najczęściej będzie dotyczyć to jednak przypadku gdy: zachowanie sąsiada wyrządziło Pani szkodę lub krzywdę, zachowanie to narusza Pani dobra osobiste, postępowanie sąsiada narusza

Słowa kluczowe: wykroczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lutego 2007
« Poprzednia 1 … 217  |  218  |  219  |  220  |  221 … 1584 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.