Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównalub
Przyjęcie lub odrzucenie spadku -

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
Art. 1012 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

lub

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 15834 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wypadek drogowy

na wykroczenie? Czy tak w ogóle można?

Zgodnie z art. 177 kk (kodeksu karnego) odpowiedzialności karnej podlega ten, kto naruszając, choćby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 23 kwietnia 2007

Stary wpis hipoteczny przy podziale nieruchomości

łączna). Po prostu taki sam wpis hipoteczny zostanie wpisany do księgi wieczystej utworzonej dla nowej nieruchomości. Wierzyciel, któremu przysługuje hipoteka łączna, może wedle swego uznania żądać zaspokojenia w całości lub w części z każdej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2007

Odmowa uznania reklamacji - co dalej?

, które będą zaraz czarne.

Zgodnie z art. 556 kc (Kodeksu cywilnego) sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszająca jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z

Słowa kluczowe: reklamacja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 maja 2007

Szkoda wyrządzona przez funkcjonariusza publicznego

wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Na tej podstawie może złożyć

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 maja 2007

Egzekucja z wynagrodzenia współmałżonka

zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 maja 2007

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę testamentowego

spadkiem i nie tylko z tym mam więcej, chciałbym krok po kroku wyjaśnić pewien problem ale to w następnym pytaniu.

Zgodnie z art. 1012 kc (kodeksu cywilnego) spadkobiorca może spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być

Słowa kluczowe: odrzucenie spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 maja 2007

Odwołanie członka zarządu a roszczenia ze stosunku pracy

pracę, która była zawarta na czas nieokreślony.

Zgodnie z art. 370 § 1 ksh (kodeksu spółek handlowych), członek zarządu może być w każdej chwili odwołany. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego

Słowa kluczowe: odwołanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2007

Przestępstwo poświadczenia nieprawdy

wprowadzenia w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu. Art. 272 kk stanowi, że - Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 lipca 2007

Przestępstwo a bezczynność policji

powołany jest biegły sądowy. Po opinii biegłego można dopiero ustalić kwalifikację czynu. Ponadto zgodnie z art. 157 § 2 kk (kodeksu karnego). Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 lipca 2007

Egzekucja opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień

dnia 17 czerwca 1966 roku, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 grudnia 2008
« Poprzednia 1 … 212  |  213  |  214  |  215  |  216 … 1584 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.