Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównalub
Przyjęcie lub odrzucenie spadku -

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
Art. 1012 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

lub

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 15834 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Poszukiwanie spadkobierców

. Przede wszystkim należałoby ustalić czy nie został sporządzony akt zgonu. Zgon każdej osoby zgłaszany jest w urzędzie stanu cywilnego (USC) miejsca, w którym nastąpiła śmierć danej osoby. W przypadku zgonu osoby na polskim statku morskim lub powietrznym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Ucieczka z miejsca kolizji nie jest karana sankcją karną

przekazując posiadane informacje. Jak wynika natomiast z treści art. 17 ustawy OC, jeżeli osoba objęta ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej lub osoba występująca z roszczeniem, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, nie dopełniły

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lipca 2012

Dokumenty niezbędne do sprzedaży mieszkania własnościowego

, dokument będący podstawą nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Małoletniemu oraz jego opiekunowi przysługuje w razie eksmisji lokal socjalny

społecznej lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, obłożnie chorych, emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, osoby posiadającej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2012

Wyzwiska pod adresem innej osoby stanowi przestępstwo zniewagi

, oceniane jest jako przestępstwo zniewagi, określone w art. 216 § 1 kk (kodeksu karnego). Zgodnie z tym przepisem, karalne jest znieważenie drugiej osoby w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Po przerwie w wykonaniu kary pozbawienia wolności skazany może wnosić o jej zawieszenie

być obligatoryjne lub fakultatywne. Obligatoryjne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, następuje zgodnie z art. 150 § 1 k.k.w. (kodeksu karnego wykonawczego). Zgodnie z tym przepisem, wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 grudnia 2012

Wykreślenie danych z rejestru długów

dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( Dz. U. Nr 81 poz. 530 ) a konkretnie jej art. 2 przez informacje gospodarcze rozumie się dane dotyczące m.in.: podmiotu będącego osobą prawną lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 grudnia 2013

Na porozumienie o zmianie warunków pracy zgodę musi wyrazić pracownik

żadna zmiana umowy o pracę. Odmiennie wygląda sprawa w przypadku złożenia przez pracodawcę pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy (oświadczenie takie nie ma formy porozumienia ale jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 grudnia 2013

Darowizna mieszkania przez córkę na rzecz matki

spadku po Pani ). Może Pani również sporządzić testament gdzie córka będzie jedyną spadkobierczynią lub po nabyciu mieszkania od córki zawrzeć kolejną umowę darowizny mieszkania na poczet córki na wypadek Pani śmierci. „Automatycznie” córka z chwilą Pani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2014

Prawa autorskie a dozwolony użytek

wydawnictw tylko w zakresie własnego użytku osobistego, który to zakres obejmuje także korzystanie przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego (art. 23 cytowanej ustawy). Nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 maja 2006
« Poprzednia 1 … 210  |  211  |  212  |  213  |  214 … 1584 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.