Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównalub
Przyjęcie lub odrzucenie spadku -

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
Art. 1012 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

lub

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 15834 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wszczęcie postępowania przeciwko naszemu dłużnikowi nie chroni przed odpowiedzialnością wobec naszego wierzyciela

majątku, w przypadku grożącego Panu postępowania windykacyjnego lub egzekucyjnego, to rozporządzenie Pańskim majątkiem może mieć skutki cywilnoprawne a także skutki karne. Na drodze cywilnoprawnej, takie zbycie może powodować po stronie wierzyciela (który

Słowa kluczowe: długi, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2008

Odpowiedzialność przewoźnika w transporcie morskim

uzyskania wszelkich wymaganych prawem danego kraju dokumentów umożliwiających wwiezienie lub wywóz żywych zwierząt. Nie zastosowanie się przez klienta do przepisów prawa w tym zakresie, obciąża klienta. Możemy także powołać treść art. 4 ust. 2

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2008

Alimenty na rzecz dorosłego dziecka, które nie jest w stanie samo się utrzymać

względu na stan zdrowia lub dalsze nieprzerwane kontynuowanie nauki. Stan niedostatku może stanowić przesłankę wystąpienia z roszczeniem alimentacyjnym przez dziecko, u którego wystąpiła potencjalna możliwość podjęcia pracy i pracę tę dziecko

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 grudnia 2008

Zrzeczenie się roszczenia o zachowek

od zobowiązanego określonego roszczenia. Takie zrzeczenie jest możliwe poprzez zawarcie w formie pisemnej umowy lub jednostronnym pisemnym oświadczeniu uprawnionego, w którym zrzeka się on w przyszłości dochodzenia tego roszczenia o zachowek. Na

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2009

Odroczenie kary pozbawienia wolności

, odczuwaną przez skazanego i jego bliskich bardziej jako krzywda niż jako odpłata za skrzywdzenie innej osoby. Zasadniczo odroczenie wykonanie kary pozbawienia wolności może być obligatoryjne lub fakultatywne. Obligatoryjne odroczenie wykonania

Słowa kluczowe: odroczenie kary
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2009

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

mieć podstawę prawną w oświadczeniu osoby, której dane dotyczą na ich udostępnienie oraz przetwarzanie lub w razie braku tej zgody musi to wynikać z przepisów prawa. Co do zasady, w przypadku samego wnioskowania o kredyt, dane te Biuro

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 kwietnia 2009

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

. Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące

Słowa kluczowe: koszty, koszty sądowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2009

Możliwość obrony dłużnika banku przed nieuzasadnioną windykacją

przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2009

Ochrona wynagrodzenia za pracę w przypadku prowadzenia egzekucji komorniczej

minimalnego wynagrodzenia za pracę., gdyż kwota ta jest wolna od zajęcia. Poza tym, jeżeli tytuł wykonawczy jest prawomocny, jedyna możliwość aby zawiesić lub umorzyć postępowanie egzekucyjne, to zwrócenie się do wierzyciela z wnioskiem o wyrażenie zgody na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 października 2009

Brak pouczenia sądu o możliwości wniesienia środka odowławczego może stanowić podstawę do przywrócenia terminu

Złożyłem apelację od wyroku I instancji i została odrzucona, bo była dzień po terminie. Odebrałem wyrok ale nie było tam żadnego pouczenia o terminach. Nadmienię, że nie miałem adwokata. Gdzie mogę złożyć skargę lub zażalenie?

Nie opisał o

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lutego 2010
« Poprzednia 1 … 208  |  209  |  210  |  211  |  212 … 1584 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.