Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównalub
Przyjęcie lub odrzucenie spadku -

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
Art. 1012 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

lub

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 15834 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podział wkładu mieszkaniowego pomiędzy współmałżonków po rozwodzie

majątkowa, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Te przedmioty majątkowe nabyte w czasie małżeństwa stanowią ich majątek wspólny. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową

Słowa kluczowe: wkład mieszkaniowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2007

Podział mieszkania własnościowego małżonków po rozwodzie

jego twierdzenie. Sąd nie powinien przyjąć wyceny Pani męża, która nie opiera się o żadne dowody lub przesłanki, które stały się podstawą takiej wyceny. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 30.08.1988 roku (sygn. akt III CRN 72/88

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 października 2007

Pozew do sądu na niesolidną firmę

formy pisemnej. W tej sytuacji może Panie na zasadzie art. 471 Kc (Kodeksu cywilnego) złożyć do sądu pozew przeciwko tejże firmie o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub też nienależytego wykonania umowy. Bowiem zgodnie z treścią art. 471 Kc

Słowa kluczowe: pozew
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2007

Dwa razy zawarta umowa ubezpieczenia OC właścicieli pojazdów

została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2007

Brak podstaw do kontynuacji umowy najmu mieszkania komunalnego

.

Należy odróżnić zameldowanie od prawa do mieszkania w mieszkaniu. Meldunek jest czynnością administracyjną, realizowaną zgodnie z przepisami prawa i ma umożliwić ustalenie pobytu czasowego lub stałego danej osoby, stąd tez meldunek ma niewiele wspólnego z

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 lutego 2008

Wykup mieszkania komunalnego dla osoby obcej

idziemy do notariusza - gdzie on spisuje testament, w którym będzie zaznaczone, że pieniążki na wykup dałam ja. Jednakże Pan ten ma dwójkę swoich dzieci - z którymi nie ma kontaktu, wiec na pewno będzie jakaś klauzula o wydziedziczeniu lub coś w tym stylu

Słowa kluczowe: mieszkanie, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 marca 2008

Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia może złożyć także ubezwłasnowolniony

załatwieniu np. zakupów. Czy mam szanse na uchylenie ubezwłasnowolnienia?

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa, osobom ubezwłasnowolnionym nie przysługuje uprawnienie do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lipca 2008

Niezgodne z prawem zmuszenie pracownika do złożenia wypowiedzenia umowy o pracę

wypowiedzenia umowy o pracę można potraktować, że złożone zostało jako oświadczenie złożone pod wpływem groźby bezprawnej albo podstępu. Zgodnie z art. 87 k.c. osoba, która złożyła oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Renta z tytułu niezdolności do pracy

, 5 lat - w wieku powyżej 30 lat (okres ten powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Do dziesięcioletniego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z

Słowa kluczowe: renta
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Podatek od dochodów zagranicznych

zysków majątkowych, podpisaną w Londynie dnia 20 lipca 2006 roku, dochód może być opodatkowany tylko w tym państwie w którym dana osoba pracowała. Zgodnie z Konwencją, osobą mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 grudnia 2008
« Poprzednia 1 … 202  |  203  |  204  |  205  |  206 … 1584 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.