Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównalub
Przyjęcie lub odrzucenie spadku -

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
Art. 1012 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

lub

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 15834 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dzieci dłużnika mogą ponosić odpowiedzialność za długi rodziców

W roku 1999 roku zamknęłam firmę i zostałam z licznymi długami. Czy moje dzieci będą musiały spłacać te długi po podjęciu pracy, po ukończeniu szkoły lub po mojej śmierci?

Zasadniczo długi rodziców nie przechodzą na dzieci. Sytuacja, w której

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 października 2008

Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby dorosłej

. jej przedstawiciel ustawowy. Osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, będzie zbadana przez biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa, a także psychologa. Opinia biegłego oprócz oceny stanu zdrowia psychicznego lub zaburzeń psychicznych

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Skutki upadłości przedsiębiorcy względem wykonania umów wzajemnych

lub w części, syndyk może wykonać zobowiązanie upadłego i zażądać od drugiej strony spełnienia świadczenia wzajemnego lub od umowy odstąpić. Na żądanie drugiej strony złożone w formie pisemnej z datą pewną, syndyk w terminie trzech miesięcy oświadczy

Słowa kluczowe: upadłość
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 marca 2009

Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie wywołuje skutków w sferze praw do zaopatrzenia emerytalno-rentowego

, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, r enta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego emeryta lub rencisty policyjnego. Renta rodzinna przysługuje na zasadach i w wysokości określonych w

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lipca 2009

Zwrot nakładów poczynionych z majątku współnego małżonków na majątek osobisty jednego z małżonków

dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Aby rozszerzyć wspólność majątkową na przedmiotową nieruchomość, tak aby stanowiła ona majątek wspólny małżonków, konieczne byłoby zawarcie umowy majątkowej w formie aktu

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 sierpnia 2009

Nie można grozić osobie zmuszając ją do określonego dziłania

?

Zachowanie tej osoby, naszym zdaniem jest bezprawne, gdyż przede wszystkim może ono wyczerpywać znamiona przestępstwa przewidzianego w art. 191 § 1 k.k., w myśl, którego osoba, która stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej

Słowa kluczowe: groźba
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 listopada 2009

Cena wpisana w akcie notarialny stanowi przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości

wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2010

Zapisem testamentowym spadkodawca może nałożyć na spadkobiercę obowiązek określonego świadczenia

rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis). Rozporządzenie testamentowe zwane w kodeksie zapisem wykazuje podobieństwo do powołania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 kwietnia 2010

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

lat 10 (art. 125 § 1 kc). Należy także dodać, że bieg przedawnienia roszczenia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpatrywania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Odrzucenie spadku nie prowadzi do otrzymania spadku przez określonego spadkobiercę

druga syna, czy mogę tak postąpić?

Każdy ze spadkobierców może zrzec się spadku. Zrzeczenie (oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku) może nastąpić zgodnie z treścią art. 1015 § 1 K.c. (kodeksu cywilnego) w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012
« Poprzednia 1 … 191  |  192  |  193  |  194  |  195 … 1584 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.