Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównalub
Przyjęcie lub odrzucenie spadku -

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
Art. 1012 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

lub

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 15834 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pobrane wynagrodzenie za pracę stanowi majątek współny małżonków

majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Z powyższego zapisu jednoznacznie wynika, że pobrane wynagrodzenie za

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 24 września 2010

Odpowiedzialność współmałżonka będącego spadkobiercą za długi spadkowe

(przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. W myśl art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 stycznia 2011

Członkowi stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się od uchwały zarządu stowarzyszenia do walnego zebrania członków stowarzyszenia

, organ ten może uchylać lub zmieniać uchwały innych organów ustanowionych w stowarzyszeniu, w tym także zarządu, co winno zostać określone w statucie stowarzyszenia . Oznacza to, że od uchwały zarządu członkowi stowarzyszenia przysługuje uprawnienie do

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 stycznia 2011

Pobyt pozwanego w zakładzie karnym nie wstrzymuje przeprowadzenia sprawy cywilnej

. 216 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), sąd może w celu dokładniejszego wyjaśnienia stanu sprawy zarządzić stawienie się stron lub jednej z nich osobiście albo przez pełnomocnika. Ponadto w myśl art. 299 k.p.c. jeżeli po wyczerpaniu środków

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2013

Dokumenty niezbędne do dokonania darowizny nieruchomości

notarialne znajdują się u notariusza a strony otrzymują jedynie jego wypisy. W myśl art. 109 Prawa o notariacie, wypis ma moc prawną oryginału. Wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2011

Nie każdy wzór przemyslowy może podlegać ochronie

. Zgodnie z treścią Art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej , wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 kwietnia 2011

Ustanie karalności karno skarbowej

, poz. 930) przewidywała, że karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 1) 3 - gdy przestępstwo skarbowe jest zagrożone karą grzywny lub karą ograniczenia wolności, 2) 5 - gdy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 czerwca 2012

Prawo do odprawy w związku z przejściem na emeryturę

. (kodeksu pracy), pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 lipca 2012

Wierzyciel może żądać uznania za bezskuteczną czynności dokonanej z jego pokrzywdzeniem

majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2012

Ujawnienie kopii faktur może stanowić naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Stosownie zaś do brzmienia ust. 4, przez tajemnicę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 23 listopada 2012
« Poprzednia 1 … 187  |  188  |  189  |  190  |  191 … 1584 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.