Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównalub
Przyjęcie lub odrzucenie spadku -

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
Art. 1012 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

lub

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 15834 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wymeldowanie i eksmisja z mieszkania

pobytu w tym lokalu. Zasadniczo obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie, która przebywa (na podstawie umowy lub innego tytułu prawnego) w lokalu mieszkalnym. Na podstawie art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy, właściciel nieruchomości potwierdza jedynie fakt

Słowa kluczowe: eksmisja, obowiązek meldunkowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2008

Jak pozbyć się lokatorów zamieszkujących lokal od wielu lat bez tytułu prawnego?

życie niniejszej ustawy, jeżeli właściciel nie wniesie w tym okresie powództwa o nakazanie tej osobie przez sąd opróżnienia lokalu lub jeżeli w tym samym terminie nie wniesiono powództwa o ustalenie nieistnienia stosunku najmu. Zatem w opisanym stanie

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 września 2009

Pełnomocnikiem strony w sprawie cywilnej może być także bliski krewny

Czy osoba nie będąca prawnikiem może być pełnomocnikiem powoda w sprawie cywilnej?

Zgodnie z art. 87 § 1 k.p.c. pełnomocnikiem w sprawie cywilnej, może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy

Słowa kluczowe: pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 września 2009

Wyzbywanie się składników majątku przez dłużnika może stanowić przestępstwo

utrudnienie lub uniemożliwienie zaspokojenia wierzyciela. Istnieje wiele rozwiązań dających wierzycielowi narzędzia prawne, które mają uniemożliwić działanie dłużnika, którego celem jest przeniesienie składników majątkowych na inne osoby. W szczególności art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 grudnia 2010

Rozdawanie ulotek reklamowych co do zasady nie jest zabronione

, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem. W takim przypadku osoba ta podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Wykroczeniem jest zatem umieszczanie w miejscu

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 czerwca 2011

Przypozwanie i zabezpieczenie powództwa

zabezpieczenie. Zgodnie z art. 730 § 1 kpc. W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. § 2. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 maja 2007

Zacięty licznik a opłaty za zużycie energii elektrycznej

sprawach nieuregulowanych inne przepisy prawa cywilnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Prawa energetycznego, upoważnieni przedstawiciele przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii wykonują kontrole

Słowa kluczowe: energetyczne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2007

Windykacja kary za nieoddaną książkę

działalności gospodarczej – trzy lata. Gdyby jednak roszczenie stwierdzone było prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju, to roszczenia takie przedawniają się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin

Słowa kluczowe: przedawnienie, windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 października 2007

Ochrona dobrego imienia przed pomówieniem

, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub

Słowa kluczowe: dobra osobiste
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 grudnia 2007

Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku

spadku, a więc wskazania kto jest spadkobiercą po zmarłym spadkodawcy. Samo wydanie postanowienia powoduje, że spadkobiercy obejmują masę spadkową, stają się współwłaścicielami łącznymi tej masy. Dopiero postępowanie o dział spadku lub przeprowadzenie

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2009
« Poprzednia 1 … 169  |  170  |  171  |  172  |  173 … 1584 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.