Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównalikwidator
 
Wyszukiwana fraza:

likwidator

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - LIKWIDATOR, ZARZĄDCA, PRZEDSTAWICIEL / REPREZENTANT UPADŁEGO

DOCX PDF

Likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Kategoria: Wniosek › KRS
Data utworzenia: 19 czerwca 2011

KRS - ZR

DOCX PDF

Likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Kategoria: Wniosek › KRS
Data utworzenia: 20 maja 2011

Uprawnienia kuratora w likwidatora w spółdzielni

likwidacji nie stanowią inaczej. Likwidator może być odwołany w każdej chwili przez organ, który go wyznaczył. Ponadto likwidatora może odwołać z ważnych przyczyn związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona. Organ, który odwołuje likwidatora

Słowa kluczowe: kurator, likwidator
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 czerwca 2008

Likwidacja spółki jawnej - obowiazki likwidatorów i wspólników związane z likwidacją

Sporządzam likwidacje spółki jawnej, w której jest dwóch wspólników. Rozliczamy się na zasadach ogólnych. Jakie są obowiązki likwidatorów związane z likwidacją spółki jawnej?

Zgodnie z art. 81 § 1 k.s.h. (kodeksu spółek handlowych) likwidatorzy sporządzają bilans na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji. Zasadniczo jednak…

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2010

Odpowiedzialność członka zarządu za zawinione i bezprawne działanie lub zaniechanie na szkodę spółki

rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator powinien

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Odprawa w przypadku rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy

Pracowałem w Spółce w likwidacji. W październiku ub. roku zwolniłem się za porozumieniem stron. Rozpocząłem pracę w innym zakładzie (zakład budżetowy). Z początkiem tego roku likwidator spółki sprzedał majątek spółki do tego zakłądu, w któym ja

Słowa kluczowe: odprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 stycznia 2011

Likwidacja spółki jawnej poprzez przejęcie jej majątku

likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 września 2008

Rozwiazanie spółki jawnej może nastąpić zgodnie z umową spółki

spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia. Do zgłoszenia, należy dołączyć złożone wobec sądu albo

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 czerwca 2010

Prawo do działania w imieniu spółki jawnej

wspólników spółkę reprezentować mogą tylko prokurenci, pełnomocnicy i ewentualnie przedstawiciele ustawowi: kurator, likwidator. Katalog podmiotów uprawnionych do reprezentowania jest zamknięty. Wspólnikowi nie można udzielić prokury, jeżeli ma on ustawowe

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 grudnia 2009

Zarząd może odpowiadać za zobowiązania spółki swoim majątkiem

przez kogo wniosek zostanie zgłoszony. Może tego dokonać wierzyciel spółki, jej likwidator, a także sam członek zarządu. Istotne jest tylko, aby wniosek był zgłoszony we właściwym terminie, gdyż uwalnia to członka zarządu od odpowiedzialności za

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.