Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaKsięgarnia Prawniczo-Ekonomicznaprzetwarzanie danych
Przetwarzanie danych osobowych -

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych musi spełnić jeden z warunków decydujący o tym, że takie działanie jest legalne. Dodatkowo musi dopełnić obowiązku zgłoszenia zbioru do rejestracji w prowadzonym przez GIODO ogólnokrajowym, jawnym rejestrze zbiorów danych osobowych i obowiązku informacyjnego, a ponadto we właściwy sposób zabezpieczać zgromadzone dane, dbać o interesy osób, których dane dotyczą i respektować ich prawa gwarantowane ustawą o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
  2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  4. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  5. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

Zgoda, o której jest mowa powyżej w pkt 1, może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby (czyli interesy niezbędne dla życia tej osoby, której dane dotyczą), a spełnienie warunku w postaci wyrażenia zgody jest niemożliwe, można przetwarzać dane bez zgody tej osoby, do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie możliwe. Za prawnie usprawiedliwiony cel (o którym mowa w pkt 5), uważa się w szczególności:

  1. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
  2. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 
 
Wyszukiwana fraza:

przetwarzanie danych

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 7 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.
Ochrona danych osobowych Komentarz

Ochrona danych osobowych Komentarz

systemie prawa polskiego na gruncie ustaw i konstytucji, * przetwarzanie l ochronę danych w sieciach komputerowych, * szczególne przepisy o ochronie danych w telekomunikacji, * zagadnienia obrotu danymi osobowymi, * ochronę danych

197,10 zł
Kategoria: Prawo
Ochrona danych osobowych w sieci

Ochrona danych osobowych w sieci

zakres wykorzystania zgody na przetwarzanie danych w ramach działań marketingowych, także w kontekście sprzedaży i kupna baz danych. Ponadto nie zabrakło porad związanych z zakresem i możliwością wykorzystywania informacji pozyskiwanych z portali

107,10 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, adres
Przetwarzanie danych w Sas Wydanie 2

Przetwarzanie danych w Sas Wydanie 2

Oddajemy do Państwa rak podręcznik do nauki pierwszych kroków przetwarzania danych w języku 4GL. Mamy nadzieje, że będzie on pomocny i zachęci Państwa do czynnej pracy w środowisku SAS. Podręcznik oparty na prostych przykładach pozwoli osobom

36,90 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, aplikacja
Kategoria: Różne
Geoinformacja Wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy

Geoinformacja Wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy

, przetwarzanie, analizę, interpretacje i udostępnianie danych geoprzestrzennych, stanowiących reprezentację opisywanego świata rzeczywistego.

83,70 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Literatura
Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego

firmy. Niniejsze opracowanie jest wzorcową instrukcją, zapewniającą bezpieczne przetwarzanie danych w systemie informatycznym firmy. Autor podpowiada jak zbudować, wdrożyć i monitorować kompleksowy system ochrony danych, spełniając wymogi poufności

94,50 zł
Słowa kluczowe: A+++, autor, Cyfra+, e-przelew.
Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów lessowych

Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów lessowych

, w których doprowadzono logicznie i konsekwentnie od badań podstawowych - prac terenowych, analizy dostępnych danych źródłowych i poszukiwań metodologicznych, poprzez przetwarzanie całości rezultatów badań do formy uznanej za przydatną do celów

27,41 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, badania
Kategoria: Edukacja
Badania socjologiczne w konsultacjach społecznych

Badania socjologiczne w konsultacjach społecznych

zawarto analizę podstawowych zagadnień problemu wychodząc z teorii modernizacji refleksyjnej oraz koncepcji społeczeństwa ryzyka. W dalszej części, wykorzystując metodę studium przypadku, przedstawiono wyniki analizy danych, zebranych w toku prowadzonych

49,14 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, analiza
Kategoria: Psychologia
« Poprzednia 1 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.