Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaKsięgarnia Prawniczo-Ekonomicznaprawo+pocztowe
Międzynarodowe przepisy pocztowe -

 ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, umowy międzynarodowe zawarte w sposób dopuszczony przez prawo międzynarodowe dotyczące świadczenia usług pocztowych oraz wiążące regulaminy wykonawcze Światowego Związku Pocztowego

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r.Prawo pocztowe art.3 pkt.7

 
Wyszukiwana fraza:

prawo+pocztowe

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 997 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.
Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

egzekucji administracyjnej, a w tym zarówno Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dodatkowo tom zawiera najważniejsze przepisy prawa podatkowego

29,70 zł
Słowa kluczowe: 2013, a, A+++, administracyjne
Kategoria: Prawo
Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa Komentarz

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa Komentarz

Niniejszy komentarz stanowi analizę przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa nie tylko w ujęciu teoretycznym, ale także praktycznym. Autorka przybliża w nim wzajemne powiązania regulacji zawartych w komentowanej ustawie oraz ustawie – Prawo o

53,10 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Prawo
W poszukiwaniu intencji prawodawcy

W poszukiwaniu intencji prawodawcy

Książka Zygmunta Tobora (...) w zdecydowany sposób przełamuje panujący w nauce polskiej paradygmat rozważań o wykładni. Recenzowana praca stawia śmiałe tezy kwestionujące zasadnicze ujęcia panujące w polskiej teorii prawa (zdominowanej przez spór pomiędzy tzw. klaryfikacyjną, a derywacyjną koncepcją wykładni) i pokazuje tradycyjnie rozważane…

53,10 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Kategoria: Prawo
Wykonalność aktu i czynności organu administracji publicznej

Wykonalność aktu i czynności organu administracji publicznej

zostało poddane analizie na podstawie przepisów prawa procesowego: kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi; obejmuje także treści z zakresu materialnego prawa

89,10 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Prawo
Praktyka ochrony praw człowieka Tom I

Praktyka ochrony praw człowieka Tom I

. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako podstawa wznowienia postępowania cywilnego 6. Uwagi końcowe Rozdział IV. Prawo do prywatności realizowane w sferze obrotu gospodarczego (Kinga Machowicz) 1. Podstawy ochrony prawa do prywatności 2

16,20 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego.Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich odpowiedzialnosć podmiotów zbiorowych za czyny zabronione po

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego.Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich odpowiedzialnosć podmiotów zbiorowych za czyny zabronione po

. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 40, poz. 227 ze zm.) od 1 stycznia 2012 r. – ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz

56,70 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Prawo karne
Inwestycje w mieście.  Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne

Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne

Międzynarodowe wzorce umowne w kontraktach z inwestorami zagranicznymi, Rafał Malujda 183 9.1. Prawo właściwe dla kontraktu 184 9.2. Listy intencyjne i prowadzenie negocjacji w dobrej wierze 186 9.3. Rola i charakter wzorcow umownych 187 9.4. Wzorce umowne

52,20 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, analiza
Egzaminy aplikacje 2013 Radcowska i adwokacka teksty ustaw

Egzaminy aplikacje 2013 Radcowska i adwokacka teksty ustaw

-Kodeks karny skarbowy -Kodeks cywilny -Prawo o aktach stanu cywilnego -Prawo wekslowe -Prawo spółdzielcze -Ustawa o własności lokali -Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych -Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

80,10 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, 2013, a, A+++

Wymiana symboliczna i śmierć

żądanie wciąż uchylane przez prawo wartości. Idea Rewolucji od czasów Marksa próbowała to prawo obalić, jednak prędko przekształciła się w Rewolucję według Prawa. Psychoanaliza także żywi się tą obsesją, ale jednocześnie odwraca ją i wpisuje w

39,51 zł
Słowa kluczowe: a, A+++, Cyfra+, czas
Kategoria: Beletrystyka
Słownik skrótów biznesu międzynarodowego (angielsko - polski)

Słownik skrótów biznesu międzynarodowego (angielsko - polski)

Zawiera ok. 45000 skrótów z dziedzin: cła, handel zagraniczny, makroekonomia, marketing, reklama, transport, spedycja, logistyka, prawo, finanse, ubezpieczenia, zarządzanie, Unia Europejska oraz organizacje międzynarodowe.

80,10 zł
Słowa kluczowe: a, A+++, biznes, cła
Kategoria: Różne
« Poprzednia 1 … 79  |  80  |  81  |  82  |  83 … 100 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.