Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaKsięgarnia Prawniczo-Ekonomicznapowołanie
Powołanie komornika -

 Komornika powołuje Minister Sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego.

1a. 
1b. 
2. Minister Sprawiedliwości informuje, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, o wolnym stanowisku komornika oraz wskazuje rewir, w którym ma nastąpić powołanie, i prezesa sądu apelacyjnego, do którego w terminie jednego miesiąca od daty wskazanej w obwieszczeniu, należy składać wnioski o powołanie. W przypadku zwolnienia stanowiska komornika wskutek śmierci albo odwołania komornika, w obwieszczeniu należy tę okoliczność wskazać, wymienić imię, nazwisko, siedzibę i adres kancelarii zmarłego albo odwołanego komornika oraz zaznaczyć że osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika.
3. Niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, prezes sądu apelacyjnego przesyła Ministrowi Sprawiedliwości wnioski o powołanie na stanowisko komornika wraz ze złożonymi załącznikami.
4. Minister Sprawiedliwości przesyła odpisy wniosków o powołanie na stanowisko komornika wraz z załącznikami radzie właściwej izby komorniczej w celu wyrażenia opinii w terminie 21 dni. Brak opinii nie stanowi przeszkody do nadania wnioskowi dalszego biegu.
5. Przed rozpatrzeniem wniosku o powołanie na stanowisko komornika Minister Sprawiedliwości może zwrócić się do Krajowej Rady Komorniczej o wyrażenie opinii w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż czternaście dni. Brak opinii Rady nie wstrzymuje rozpoznania wniosku.
5a. 
6. W tym samym czasie zainteresowany może ubiegać się o powołanie tylko na jedno stanowisko komornika.
7. Minister Sprawiedliwości pozostawia bez rozpoznania wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2, oraz wszystkie wnioski zainteresowanego w przypadku złożenia wniosków o powołanie na więcej niż jedno stanowisko komornika.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.11
 
 
Wyszukiwana fraza:

powołanie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 21 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.
Teologia systematyczna

Teologia systematyczna

osiąga swe właściwe esencjalne powołanie w historii, płynącym z „centrum historii” (z Chrystusa) urzeczywistnianiu Królestwa Bożego. Stanowi ono kres i cel historii, jest właściwą odpowiedzią na ukryte w ludzkiej sytuacji pytanie o sens

54,43 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, cel
Gdzie jest religia?

Gdzie jest religia?

właściwie pretekstem, by postawić zasadnicze pytania o powołanie i sens dyscypliny, jaką jest socjologia religii, a także o zakres i znaczenie samego pojęcia „religia”.

34,02 zł
Słowa kluczowe: a, A+++, analiza, autor
Kategoria: Religia
Aby nie wybrać źle

Aby nie wybrać źle

do jasno określonego celu? Książka …aby nie wybrać źle! jest przeznaczona dla tych, którzy próbują odnaleźć dobrą drogę – właściwe powołanie. Szczególnie polecamy ją ludziom młodym. To właśnie Ci ludzie przeżywają pierwsze zauroczenie i

8,01 zł
Słowa kluczowe: a, A+++, Cyfra+, e-przelew.
Kategoria: Religia
Rodzina szczęście i Droga Krzyżowa

Rodzina szczęście i Droga Krzyżowa

, stanowiąca przecież większą część naszego życia. To w codzienności małżonkowie, rodzice i dzieci realizują swoje powołanie do świętości, wzrastają we wzajemnej miłości. Bp Szkodoń z wielką wrażliwością opisuje drobne słowa, gesty, postawy, okazywaną sobie

9,90 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Religia
Lad międzynarodowy w dokumentach stolicy apostolskiej

Lad międzynarodowy w dokumentach stolicy apostolskiej

Stolica Apostolska nie definiuje siebie jako pełnego, politycznego uczestnika współczesnych stosunków międzynarodowych. Niemniej jednak charakter i powołanie instytucji Kościoła katolickiego związane jest z obowiązkiem troski o los każdej osoby

32,61 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Różne
Ostatnia Awatara

Ostatnia Awatara

Życie Templariusza to misja w imię Pana. To ciągła tyrada, walka ludzkiej natury pełnej
ułomności z cnotami rycerza i zakonnika. To powołanie, w którym ideały i wiara w
Jedynego nakazują bronić Ziemi Świętej przed demonicznymi Saracenami.

26,91 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Beletrystyka
Refleksja nad kapłaństwem w świetle nauczania kościoła

Refleksja nad kapłaństwem w świetle nauczania kościoła

duszpasterzom ponownie odkryć swe powołanie - "drogocenny klejnot darowany człowiekowi przez samego Chrystusa".

17,11 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Kategoria: Religia
Czas, który zostaje Komentarz do Listu do Rzymian

Czas, który zostaje Komentarz do Listu do Rzymian

znaczenie, które na nowo kształtuje perspektywę liczącej już dwa tysiące lat tradycji interpretacyjnej: w tym ujęciu święty Paweł nie był założycielem religii uniwersalnej, zapowiadając nową tożsamość i nowe powołanie, przywołał natomiast każdą tożsamość i

35,91 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Literatura
Rodzina i społeczeństwo

Rodzina i społeczeństwo

uchroni wspólnotę przed niebezpieczeństwami, jakie niesie współczesna kultura. Małżeństwo jest ściśle związane z Bogiem i bez Niego nie może być w pełni urzeczywistnione, to powołanie, a zarazem zadanie, jakie otrzymaliśmy. Autor wiele miejsca poświęca

26,10 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Kategoria: Różne
Wojna o pieniądz Prawdziwe źródła kryzysów finansowych

Wojna o pieniądz Prawdziwe źródła kryzysów finansowych

obejmuje ostatnie trzy wieki historii Europy i Ameryki, poczynając od założenia Banku Anglii w 1694 roku, poprzez dzieje rodziny Rothschildów i ich imperium finansowego, powołanie Rezerwy Federalnej, udział kół finansowych w inspirowaniu dwóch wielkich

42,30 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Kategoria: Finanse
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.