Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaKsięgarnia Prawniczo-Ekonomicznaadministracyjne
Administracyjne organy wyższego stopnia - Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są:
  1. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej,
  2. w stosunku do wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie,
  3. w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 – odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,
  4. w stosunku do organów organizacji społecznych – odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku – organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.
Art. 17 kodeksu postępowania administracyjnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

administracyjne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 156 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.
Zwyczajny klasztor, zwyczajni mnisi Wspólnota tyniecka w średniowieczu

Zwyczajny klasztor, zwyczajni mnisi Wspólnota tyniecka w średniowieczu

rekrutacji, wykształcenie, funkcje administracyjne, inwestycje klasztorne. Autor zarysowuje także model opata polskiego klasztoru mniszego, jego zaangażowania zarówno w życie duchowe, jak i publiczne opactwa, na przykładzie sylwetek opatów tynieckich.

36,90 zł
Kategoria: Różne

Prawa administracyjne materialne. Wybrane zagadnienia

W zamyśle redaktora praca stanowić ma nawiązanie do podjętych przez niego problemów ustrojowych prawa administracyjnego. Należy sądzić, że przyswajanie wiedzy w zakresie problemów części szczególnej prawa administracyjnego stanowi nieodzowny element nauczania administratywistów na różnych poziomach organizacyjnych.Z założenia recenzowana praca…

35,82 zł
Znaczenie orzecznictwa w systemie źródła prawa. Prawo europejskie a prawo krajowe

Znaczenie orzecznictwa w systemie źródła prawa. Prawo europejskie a prawo krajowe

europejskie a prawo krajowe” podjęto rozważania dotyczące takich zagadnień, jak: ”Orzecznictwo a stanowienie prawa - kierunki rozwoju”, ”Orzecznictwo a prawo administracyjne”, ”Orzecznictwo a prawo konstytucyjne” oraz ”Orzecznictwo a prawo europejskie

16,20 zł
Mikrotoponimia. Na pograniczach językowo-kulturowych.

Mikrotoponimia. Na pograniczach językowo-kulturowych.

, konfesyjne, administracyjne i zmieniające się granice państwowe. Książka zawiera wyniki badań i przemyśleń językoznawców z Polski i Ukrainy, wygłoszone na specjalnej międzynarodowej sesji naukowej. Mieszczą się tu zagadnienia teoretyczno-metodologiczne

26,46 zł
Kategoria: Literatura
Euroleksykon terminologiczny międzynarodowych stosunków gospodarczych, prawnych i politycznych. Polsko - angielsko - francusko - niemiecki.

Euroleksykon terminologiczny międzynarodowych stosunków gospodarczych, prawnych i politycznych. Polsko - angielsko - francusko - niemiecki.

gospodarcze Prawo finansowe Prawo cywilne Prawo karne Prawo administracyjne Prawo pracy Prawo drogowe Prawo państwowe Prawo autorskie Prawo dyplomatyczne i konsularne Prawo konfliktów zbrojnych Prawo wojny lądowej, powietrznej i morskiej Przemysł Rachunkowość

108,00 zł
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 16 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.