Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównakoszty egzekucji
Wyszukiwana fraza:

koszty egzekucji

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 162 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta pod warunkiem

ponosić koszty związane z opłacaniem mieszkania. Zakup zamierzam sfinansować w części ze środków własnych, część z kredytu bankowego.Problem stanowi zastrzeżenie zbywców, które chcą zamieścić w akcie notarialnym klauzulę, aby sprzedawanej nieruchomości nie

Słowa kluczowe: nieruchomość, warunek
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 października 2006

Zaległości wobec ZUS powstałe przed 1 stycznia 1999 roku mogą być dochodzone przez lat 10

okres do stycznia 2009 roku i do końca roku czyli 2009 roku? Czy przerwaniem biegu przedawnienia jest wysyłanie wezwań oraz wszczęcie bezskutecznej egzekucji komorniczej?

Obowiązek uiszczenia składek powstał w okresie obowiązywania przepisów ustawy

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 listopada 2008

Odpłatne zniesienie współwłasności stanowi przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych

w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 07.11.2001 roku sygn. akt SA/Sz 174/00, stwierdził, że skoro ustawodawca nie określił, co stanowi koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych, to

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2012

Postępowanie egzekucyjne w przypadku upadłości dłużnika

, wierzytelności i należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości dzieli się na następujące kategorie: kategoria pierwsza - koszty postępowania upadłościowego, należności z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i

Słowa kluczowe: upadłość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Spełniając świadczenie w interesie dłużnika jest zażądać pokwitowania

. Jeżeli roszczenie zostało zaspokojone w części, we wzmiance tej komornik wskaże również, w jakim zakresie dokonane wpłaty zostały zaliczone na odsetki i koszty. Jeżeli w toku prowadzonej egzekucji wierzyciel nie poinformuje komornika o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2010

Postępowanie z wekslem in blanco

opłata stała (w postępowaniu zwykłym) wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Koszty nadania klauzuli wykonalności to zasadniczo 6 zł (w zależności od ilości stron nakazu - wielokrotność tej kwoty, gdyż opłata pobierana jest za każdą stronę). Z takim nakazem

Słowa kluczowe: weksel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 kwietnia 2007

Mandat za jazdę bez biletu trzeba zapłacić w całości, chyba że wierzyciel wyrazi zgodę na spłatę w ratach

obaw o skierowanie sprawy do egzekucji, to zawarcie ugody w sprawie spłaty długu. W ugodzie takiej dłużnik zobowiązuje się względem wierzyciela do spłaty długu w ratach, w określonych terminach i wysokościach (np. w ratach miesięcznych). W przypadku

Słowa kluczowe: przewóz, umowa przewozu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2010

Zapłata orzeczonego nakazem zapłaty roszczenia powoduje umorzenie postępowania sądowego

kosztów komorniczych, wysyłając wcześniej środki, czy też może wydarzyć się też tak, że pomimo wysłania pieniędzy powodowi, komornik bazując na niniejszym nakazie i tak pobierze co chce (czyli całość i swoje koszty), a później trzeba będzie się z nim

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 stycznia 2011

Kiedy można wnosić o zmiejszenie alimentów i ile to kosztuje

, w tym przypadku matka dziecka w jego imieniu, może złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji sądowej alimentów. W takim przypadku komornik będzie egzekwował te alimenty oraz koszty komornicze (15%), co sprowadzi się do zajęcia wynagrodzenia

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 maja 2007

Ustalenie wysokości alimentów zobowiązanego pracującego poza granicami kraju

zwłaszcza poza granicami naszego kraju sprawa ustalenia wysokości otrzymywanego wynagrodzenia oraz późniejszej egzekucji jest bardzo trudna. Co do zasady zakres obowiązku alimentacyjnego (wysokość alimentów) zależy od dwóch czynników, tj. potrzeb

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 … 17 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.