Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównakorespondencja
 
Wyszukiwana fraza:

korespondencja

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 82 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ochrona dłużnika i uchylenie tytułu egzekucyjnego

opisu wynika, że nie brał Pan udziału w postępowaniu sądowym, z uwagi na fakt, iż korespondencja była kierowana na adres zamieszkania pod którym Pan nie przebywał. Niestety po części wina za taki stan rzeczy spoczywa na Pana osobie albowiem nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2013

Udział w procesie karnym w charakterze pokrzywdzonego

użytkująca moje oprogramowanie, czerpała z tego tytułu korzyści materialne, czyli podejrzewam, że u tej osoby firma funkcjonowała na moim oprogramowaniu, ponieważ jest to oprogramowanie do obsługi serwisu. Następnie przyszła korespondencja z prokuratury, że

Słowa kluczowe: pokrzywdzony
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 października 2007

Podeszły wiek lub brak środków nie zwalnia dłużnika z długu

karnego, który orzekał o karze pozbawienia wolności jak i później w postępowaniu cywilnym. W tym drugim wypadku jeżeli dłużnik był zawiadomiony o toczącym się postępowaniu (korespondencja z sądu była awizowana ale nie została odebrana), to sąd może wydać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2012

Podział majątku wspólnego małżonków w razie wyjazdu współmałżonka za granicę

do sądu wnieść o przeprowadzenie rozprawy także pod jej nieobecność. Może jednak wystąpić trudność związana z pobytem pańskiej żony poza granicami kraju - powinna ona wskazać adres na jaki korespondencja powinna być kierowana w Polsce. Może Pan

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2006

Wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności

powinien Pan uzyskać zgodę sądu. W przypadku podania adresu korespondencyjnego, cała korespondencja kierowana będzie z sądu na wskazany adres korespondencyjny. Brak zawiadomienia sądu o zmianie adresu oraz nie wskazania adresu korespondencyjnego w kraju

Słowa kluczowe: zawieszenie wykonania kary
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 grudnia 2006

Dochodzenie roszczeń od najemcy po wygaśnięciu umowy najmu

wezwanie do wydania przedmiotu najmu . Wezwanie takie należy przesłać na adres zamieszkania najemcy listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W przypadku nie odebrania korespondencji będzie Pan mógł wykazać, że korespondencja taka została do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2011

Pisma sądowe osobie fizycznej doręcza się na adres zamieszkania, a osobie prawnej na adres siedziby

odpowiedzialnością posiada osobowość prawną), korespondencja taka kierowana będzie na adres siedziby spółki. Odbiór poczty w ramach samej spółki oraz jej obieg, nie ma żadnego znaczenia z uwagi na ważność doręczenia. Inaczej wygląda kwestia doręczeń dla

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Lokator nawet jak opuścił mieszkanie obowiązany jest do płacenia czynszu najmu

zachodzą okoliczności wskazane w art. 11 ust. 2 pkt. 2 ustawy, może Pan także sporządzić na piśmie oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu i także przesłać je na adres lokatora. Wszelka korespondencja winna być przesyłana przez Pana za pośrednictwem

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

W razie śmierci dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu lub umorzeniu

wiedzą dotyczącą tego, że strona nie życie. Najczęściej listonosz dokonując doręczenia korespondencji z sądu dokonuje odpowiedniej adnotacji na zwrotce, że określona osoba, do której kierowana jest korespondencja nie żyje. Jeżeli listonosz takiej

Słowa kluczowe: awizo, dłużnik, doręczenie, sąd
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 sierpnia 2011

Budowa stawu wymaga pozwolenia wodnoprawnego

lub adwokatowi, który będzie Pana reprezentował w tej sprawie. Wówczas wszelka korespondencja będzie przesyłana na adres kancelarii. Pełnomocnictwo takie może być udzielone na piśmie (nie jest wymagana żadna forma szczególna). Porady

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 9 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.