Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównakodeks opiekuńczy
 
Wyszukiwana fraza:

kodeks opiekuńczy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 315 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Znaczenie winy przy rozwodzie

kontynuację powstałego przez zawarcie małżeństwa obowiązku wzajemnej pomocy w zakresie utrzymania i trwają mimo rozwodu, aczkolwiek w postaci zmodyfikowanej. Zgodnie z art. 60 k.r.o. (kodeks rodziny i opiekuńczy), małżonek rozwiedziony, który nie został uznany

Słowa kluczowe: rozwód, wina
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 czerwca 2008

Szybki rozwód bezdzietnych małżonków bez orzekania o winie

małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, o czym sąd obowiązany jest orzec stosownie do art. 57 § 1 k.r.o. (kodeks rodzinny i opiekuńczy). Jest to również potrzebne w sprawach, w których obie strony rezygnują z orzeczenia o winie, gdyż takie stanowisko stron

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 października 2009

Rożnica wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości majątku odrębnego małżonka stanowi majątek współny małżonków

Członkowskim, w którym wystąpiono o uznanie Jeżeli chodzi o wzrost wartości nieruchomości stanowiącej majątek odrębny małżonka, to polski kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 31 § 2 pkt. 2 stanowi, że do majątku wspólnego należą w szczególności dochody z

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2010

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

podstawy materialnej egzystencji dłużnika i jego rodziny. Aby zapobiec tym społecznie niepożądanym zjawiskom, kodeks rodzinny i opiekuńczy skrócił termin przedawnienia roszczeń alimentacyjnych do lat trzech (art. 137 k.p.c.). Równocześnie jednak Sąd

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 marca 2010

Przedsiębiorstwo jako składnik majątku wspólnego małżonków

majątkowego małżonków regulowane są przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej k.r.o.). Zgodnie z art. 31 k.r.o. co do zasady, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 czerwca 2012

Można żądać przed sądem alimentów, które się nie przedawniły

niepożądanym zjawiskom, kodeks rodzinny i opiekuńczy skrócił termin przedawnienia roszczeń alimentacyjnych do lat trzech (art. 137 k.p.c.). Równocześnie jednak Sąd zaznaczył, iż powyższe argumentu przemawiająca za stosunkowo krótkim okresem przedawnienia

Słowa kluczowe: alimenty, dłużnik, egzekucja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

Spółka cywilna jako majątek odrębny małżonków

się dowiedzieć, czy udziały w spółce cywilnej nie podlegają podziałowi (czy jest mój majątek osobisty)?

Kwestie ustroju majątkowego małżonków regulowane są przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej k.r.o.). Zgodnie z art. 31 k.r.o. co do zasady, z

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Przedawnienie alimentów

. Aby zapobiec tym społecznie niepożądanym zjawiskom, kodeks rodzinny i opiekuńczy skrócił termin przedawnienia roszczeń alimentacyjnych do lat trzech (art. 137 k.p.c.). Równocześnie jednak Sąd zaznaczył, iż powyższe argumentu przemawiająca za stosunkowo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2013

Szybsza egzekucja kontaktów z dzieckiem

Sejm uchwałił zmienę przepsiów kodeksu postępowania cywilnego, które wprowadzają narzędzia umożliwiające egzekwowanie kontakty obojga rodziców z dzieckiem, np. w przypadku orzeczenia rozwodu, gdy sąd opiekuńczy rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad

Data utworzenia: 2 czerwca 2011

Komu przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

Już ponad rok obowiązują przepisy na mocy których funkcjonuje specjalny zasiłek opiekuńczy, który przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 16 lutego 2014
« Poprzednia 1 … 3  |  4  |  5  |  6  |  7 … 32 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.