Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównakaucja
Kaucja w postępowaniu grupowym -

Na żądanie pozwanego sąd może zobowiązać powoda do złożenia kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu. Pozwany może zgłosić żądanie zabezpieczenia kosztów najpóźniej przy pierwszej czynności procesowej. Pozwany nie ma prawa domagać się złożenia kaucji, jeżeli uznana przez niego część roszczenia wystarcza na zabezpieczenie kosztów. Sąd oznaczy termin złożenia kaucji, nie krótszy niż miesiąc, oraz jej wysokość, mając na względzie prawdopodobną sumę kosztów, które poniesie pozwany. Kaucję składa się w gotówce. Kaucja nie może być wyższa niż 20% wartości przedmiotu sporu. Jeżeli w toku sprawy okaże się, że kaucja nie wystarcza na zabezpieczenie kosztów procesu, pozwany może żądać dodatkowego zabezpieczenia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez sąd terminu do złożenia kaucji sąd na wniosek pozwanego odrzuci pozew lub środek odwoławczy, orzekając o kosztach, jak w przypadku cofnięcia pozwu.
 

art. 8 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
 
Wyszukiwana fraza:

kaucja

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 44 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa ustanowienia kaucji

DOCX PDF

Wzór umowy ustanowienia kaucji na zabezpieczenie wierzytelności

Data utworzenia: 26 maja 2011

Umowa kaucji

DOCX PDF

Wzór umowy ustanowienia kaucji na zabezpieczenie wierzytelności

Data utworzenia: 26 maja 2011

Prawne zabezpieczenia wierzytelnosci - poradnik

PDF

Prawne zabezpieczenia wierzytelnosci - poradnik

Data utworzenia: 20 maja 2011

Zabezpieczenia wierzytelności - poradnik

PDF

Prawne zabezpieczenia wierzytelnosci - poradnik

Data utworzenia: 19 czerwca 2011

Wadium

W warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty. Art. 70(4) § 1 kodeksu cywilnego

Słowa kluczowe: aukcja, kaucja, przepadek wadium, przetarg
Data utworzenia: 4 listopada 2006

Kaucja w postępowaniu grupowym

się w gotówce. Kaucja nie może być wyższa niż 20% wartości przedmiotu sporu. Jeżeli w toku sprawy okaże się, że kaucja nie wystarcza na zabezpieczenie kosztów procesu, pozwany może żądać dodatkowego zabezpieczenia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego

Data utworzenia: 21 lipca 2011

Niedopłata ceny za zakup domu.

pomiędzy Panią jako sprzedającym a kupującym umowie, zawarliście Państwo zapis umożliwiający wstrzymanie zapłaty części ceny, jako gwarancji dobrego wykonania , to zgodnie z umową kwota ta jako kaucja gwarancyjna może zostać zatrzymana. Jeżeli umowa nie

Słowa kluczowe: cywilne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008

Zabezpieczenie należności

samorządu terytorialnego o dobrej sytuacji ekonom. - finansowej (przy czym uwzględniana kwota powinna wynikać z uchwały właściwego organu tej jednostki na dany rok budżetowy) kaucja (wpłata na rachunek bankowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2006

Biorący w użyczenie lokal mieszkalny może go bez zgody użyczającego wynająć

przy zwrocie lokalu. Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2010

Wypowiedzenie najmu następuje ze skutkiem na koniec miesiąca

, że w opisanym stanie faktycznym wypowiedzenie najmu przez najemcę nastąpi ze skutkiem na koniec miesiąca grudnia b. roku. Jeżeli natomiast chodzi o możliwość potrącenia czynszu najmu z kwoty kaucji pozostawionej przez najemcę, to kaucja zgodnie z

Słowa kluczowe: lokal mieszkalny, lokator, najem, najemca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.