Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównakasacja
Kasacja - Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym w postępowaniu sądowym. Od wyroku sądu odwoławczego (II instancja) kończącego postępowanie, może być wniesiona kasacja do Sądu Najwyższego.

Kasacja w odróżnieniu od apelacji umożliwia przeprowadzenie kontroli zaskarżonego wyroku z powodu naruszenia przepisów prawa. Nie można wnieść kasacji, jeżeli nie została wyczerpana zwykła droga odwoławcza. W praktyce oznacza to, że strona, która nie zaskarżyła orzeczenia sądu pierwszej instancji, może wnieść kasację jedynie wtedy, gdy sąd odwoławczy zmienił, w sposób dla niej niekorzystny, orzeczenie sądu pierwszej instancji.
 
 
Wyszukiwana fraza:

kasacja

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 38 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kasacja do NSA - wzór skargi kasacyjnej od wyroku WSA

PDF DOCX

Wzór dokumentu: Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Data utworzenia: 28 maja 2013

Kasacja

Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym w postępowaniu sądowym. Od wyroku sądu odwoławczego (II instancja) kończącego postępowanie, może być wniesiona kasacja do Sądu Najwyższego. Kasacja w odróżnieniu od apelacji umożliwia

Słowa kluczowe: kasacja
Data utworzenia: 2 stycznia 2007

Kasacja

może być wniesiona kasacja). Do wniesienia kasacji uprawnione są strony (art. 520 par 1 kpk). Zatem jeżeli nie występowali Państwo w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy lub powód cywilny, to sprawę kasacyjną może wnieść tylko prokurator, jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2006

Kasacja od wyroku karnego

poruszone, gdzie i kto odebrał te pieniądze, które mógł oddać, jeżeli jemu się nie należały. Czy mogę i jak składać o kasację wyroku?

Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym w postępowaniu sądowym. Od wyroku sądu odwoławczego (II instancja

Słowa kluczowe: kasacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 6 kwietnia 2007

W sprawie o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego kasacja jest dopuszczalna

się samodzielnie, a sąd nie wykazał tego, lecz uznał hipotetycznie twierdząc, że praca jest i kto chce to może ją podjąć. Czy w tej sprawie może być złożona kasacja do Sądu Najwyższego?

Co do zasady, zgodnie z art. 398 2 § 1 k.p.c. (kodeksu

Słowa kluczowe: alimenty, kasacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2009

Zaskarżenie wyroku sądu I instancji

Prowadzony był proces sądowy w sprawie o ustalenie istnienia stosunku najmu. Sąd Okręgowy nie biorąc żadnych moich argumentów wydał wyrok i prawdopodobnie jest to wyrok prawomocny. Chciałbym się dowiedzieć co ja mogę jeszcze w tej sprawie zrobić? Czy mogę jeszcze odwołać się w Polsce czy tylko zostaje mi Strasburg?

Jeżeli wyrok…

Słowa kluczowe: kasacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Wycofanie kasacji

W jakim czasie można wycofać kasację do Sądu Najwyższego? Kasację złożył adwokat, którego rola właściwie się skończyła w Sądzie Apelacyjnym. Adwokat uważa, że kasację wycofać ma strona, a nie on który ją złożył bez porozumienia z nami. Syn mój do złożenia kasacji chciał prawnika z urzędu a nie adwokata, którego mieliśmy do tej…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 czerwca 2012

Kasacja od postanowienia odmawiającego usunięcie danych z Centralnego Rejestru Skazanych nie przysługuje

niekorzystnego postanowienia sądu okręgowego mogę wnieść o kasację wyroku?

Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym. Zgodnie z art. 519 kpk (kodeksu postępowania karnego) od wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie, może być wniesiona kasacja

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 28 grudnia 2006

Skutki braku zawiadomienia sądu o zmianie adresu zamieszkania

przez siebie adresem, pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone. Obecnie wyrok się uprawomocnił i podlega wykonaniu. W przypadku prawomocnie zakończonego postępowania możliwa jest jedynie kasacja lub wznowienie postępowania karnego

Słowa kluczowe: doręczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2007

Na orzeczenie sądu upadłościowego wydane w II instancji nie przysługuje środek odwoławczy

. Skoro zatem nie przysługuje kasacja, to zgodnie z art. 394[1] kodeksu postępowania cywilnego, nie przysługuje także zażalenie. Sytuacja taka na gruncie prawa budzi wątpliwości, ale w mojej ocenie nie zmienia to faktu, że orzeczenie takie nie podlega

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 20 marca 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.