Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównahipoteka przymusowa
Hipoteka przymusowa -  Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika - art. 109 ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 
 
Wyszukiwana fraza:

hipoteka przymusowa

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 18 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Hipoteka przymusowa

Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika - art. 109 ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Słowa kluczowe: hipoteka
Data utworzenia: 16 kwietnia 2008

Hipoteka

osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka) - art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Słowa kluczowe: hipoteka
Data utworzenia: 16 kwietnia 2008

Hipoteka przymusowa daje pierwszeństwo w zaspokojeniu

na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa). Wierzyciel może żądać wpisu hipoteki przymusowej na sumę nie wyższą niż wynikająca z treści dokumentu stanowiącego podstawę jej wpisu do księgi wieczystej. Jeżeli z dokumentu tego nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 października 2011

Hipoteka wygasa jeżeli cesja wierzytelności zabezpieczonej hipoteką przymusową kaucyjną nie określa przelania także praw z tej hipoteki

o przelewie wierzytelności hipotecznej. Jednakże gdy wraz z wierzytelnością ma być przeniesiona także hipoteka, do przelewu niezbędny jest wpis w księdze wieczystej. Hipoteka przymusowa moze być ustanowiona jako hipoteka zwykła oraz hipoteka kaucyjna

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 kwietnia 2010

Wierzyciel nie może odmówić spełnienia świadczenia przez dłużnika, choćby było częściowe

można było wystąpić o ustanowienie hipoteki przymusowej, to wierzytelność powinna być stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, ugodą zawartą przed sądem lub aktem notarialnym. Hipoteka przymusowa powstaje z chwilą wpisu do księgi wieczystej. Wniosek

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2008

Przelew wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną

ustawy itp. Natomiast przedawnienie wierzytelności nie pozbawia wierzyciela prawa zaspokojenia się z nieruchomości obciążonej. Skoro zatem hipoteka przymusowa została wpisana jako hipoteka kaucyjna, to wierzytelność przelana dla skutecznego przeniesienia

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 września 2008

Postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami w razie ustanowienia hipoteki przymusowej

części męża nałożona została hipoteka przymusowa i mogę się teraz spodziewać komornika. Czy mój wniosek do sądu jest aktualny, gdyż sąd nie spieszy się z wyznaczeniem daty rozprawy. Czy w pewnym momencie nie będzie za późno, czy zawsze mogę dokonać tego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 października 2012

Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z całego majątu dłużnika nawet gdy nie był on zabezpieczeniem długu

, wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa). Wierzyciel może także

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Hipoteka przymusowa

Hipoteka należy do ograniczonych praw rzeczowych ustanawianych na nieruchomości celem zabezpieczenia określonej wierzytelności. Praktyka stosowania powyższej instytucji jest w Polsce bardzo szeroka, jest to bowiem jedna z mocniejszych gwarancji

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 2 maja 2013

Hipoteka przymusowa

Hipoteka przymusowa jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym. Uprawnia ona wierzyciela do dochodzenia zaspokojenia roszczenia z obciążonej nieruchomości, bez względu na to czyją stała się własnością i to

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 30 stycznia 2014
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.